رتباطی که به توسعه ، رشد، تعالی و بقای سازمان منجر می شود ارتباطی که اگر نباشد سازمان به عنوان یک سیستم زنده نیست و نمی تواند به بقای خود ادامه دهدارتباطات غیر کلامی یک سازمان می تواند رفتار و حرکات مدیران ،سابقه و پیشینه سازمان نزد افکار عمومی، برند سازمانی است.

عمده وظیفه روابط عمومی، ارتباطات است، ارتباط با کلیه ذینفعان سازمان ،ارتباطی که به توسعه ، رشد، تعالی و بقای سازمان منجر می شود، ارتباطی که اگر نباشد ، سازمان به عنوان یک سیستم، زنده نیست و نمی تواند به بقای خود ادامه دهد، تنفس یک موجود زنده که به عنوان علایم حیاتی اوتلقی می گردد، نوعی ارتباط آن موجود با محیط است ، به عبارتی نوعی بده- بستان سازمان ( سیستم ) با محیط اش ، ولی از انجا که ارتباطات یک سیستم ( سازمان) با محیط اش متعدد و گوناگون است شاید در نگاه سطحی اهمیت ارتباطات آن چنان حیاتی به نظر نرسد ، دلیل پیچیدگی و گستردگی ارتباطات به انواع و اشکال و تعداد آن برمیگردد یک انسان ویا سازمان به مثابه موجود ی است که در مرکز یک کره قرار داردوبه اندازه شعاعهای آن کره او می تواند دارای ارتباط باشد،ارتباطی که هم پیام ،هم مخاطب،وهم ابزار ارتباطی ویا رسانه وهم هدف می تواند متفاوت باشد ،وبه تعداد ذینفعانی که در محیط یامساحت آن کره وجود دارد،ارتباطات ما متنوعتر وگسترده تر میشود،پیچیدگی موضوع ارتباطات از آن جاناشی می شود که قالبها وابزارهای گوناگونی در فرایند ارتباط فعالند،از آن جمله،ارتباطات کلامی و ارتباط غیر کلامی ،به مفهوم تعابیر وتعاریف حرکات وحالات جسم انسان و اعضای آن از جمله سر،صورت ،چشم،دست ،پا،و در نهایت کل هیکل انسان است.آنچه که دراین ارتباط مهم است بدانیم: این که اثر بخشی ارتباطات انسان یا سازمان ناشی از ۳۰درصد کلامی و۷۰درصد غیرکلامی است .یعنی ما هر چقدر به فنون سخنوری، اداب گویش، نویسندگی، فن بیان و استدلال مجهز شویم، تمامی این فنون می تواند در حد ۳۰% موفقیت ما را رقم بزند، ۷۰% دلیل موفقیت ما در گرو ارتباطات غیر کلامی است . حیوانات موجوداتی هستند، که از روی حرکات بدن، پیامها را دریافت می کنند. اگر در حرکات حیواناتی مثل، گرگ، شیر، روباه ، خروس، نگریسته شود، انها زمان رویارویی و یا گریز از مقابل همدیگر و یا جذب یکدیگر را از روی حرکات بدن دریافت می کنند، هرچند برخی دانشمندان به متصاعد شدن بو وبه شام دیگری رسیدن آن و یا ارسال امواج مغزی را نیز در این رابطه عامل کلیدی می دانند ،ولی آنچه که محرز و اثبات شده است، حرکات بدن و ارتباطات غیر کلامی، مهمترین عامل جذب و یا دفع حیوانات است این مورد در انسانها به مراتب قوی تر است ، ازکمتر کسی شنیده می شود که به خاطر فن بیان و یا آداب زیبای سخنوری عاشق کسی شده باشد ،ولی کسی از حرکات، سکنات، طنازی و ... کسی خوش اش بیاید، رهایش نمی کند و جذب اومی شود .به عبارت دیگر در این قبیل موارد ارتباطات کلامی تنها یک پشتیبانی کننده ارتباطات غیر کلامی است . اگر فردی در عین داشتن مهارت های ارتباطات غیر کلامی ، به ارتباطات کلامی نیز مجهز باشد، قطعا توفیق اش قطعی خواهد بود، پس می توانیم توفیق انسان و سازمان را در پرتو برقراری ارتباطات موفق کلامی و غیر کلامی بدانیمیعنی توفیق یک سازمان و یا انسان مساوی ارتباطات غیر کلامی ضربدر هفت دهم بعلاوه ارتباطات کلامی ضربدر سه دهم است، این چیزی است که تحققات و اختیار بشر قرار داده است.

این فرمول در روابط عمومی چگونه قابل بیان است . برای پرداختن به ارتباطات در حوزه روابط عمومی باید عناصر زیر به عنوان فاکتور های تاثیرگذار در موفقیت مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارتباطات غیر کلامی

رفتار مدیران و کارکنان سازمان

رفتار مدیران روابط عمومی

ظاهر و فیزیک مشهود مدیران و کارکنان

ظاهر و فیزیک مشهود مدیران روابط عمومی

ظاهر و وضعیت فیزیکی ادارات سازمان و فروشگاه ها

کیفیت و بسته بندی محصولات

ارتباطات کلامی

۱-۲- پیامهای ارسالی از سوی مدیران و کارکنان

۲-۲- پیامهای ارسالی از سوی مدیران روابط عمومی

نکته قابل طرح این است که ارتباطات غیر کلامی باید گواه ارتباطات کلامی باشد و یا به عکس و هر دو این ارتباطات باید، همسو، هم هدف و هم محتوا باشند. در غیر این صورت از درصد توفیق سازمان ویا شخص کاسته خواهد شد، در مدلهای دیگر به تشریع بیشتر این مساله خواهیم پرداخت.

ارتباطات غیر کلامی

این نوع ارتباطات سازمانی که هفتاد درصد توفیق سازمان را شکل می دهد ، چیست و چگونه ظهور می کند، ارتباطات غیر کلامی یک سازمان می تواند رفتار و حرکات مدیران ،سابقه و پیشینه سازمان نزد افکار عمومی، برند سازمانی، ساختمانها و فضاهای فیزیکی سازمان شامل دفترمرکزی، شبکه توزیع، اتومبیلها، رفتار رانندگان، فروشگاه ها، رفتار فروشندگان، و دکوراسیون داخلی و خارجی، ساختمانها و فروشگاهها، نوع بسته بندی محصولات باشد.

جامعه روابط عمومی