رستمیان مدیرمسئول هفته نامه آتیه نو در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: روابط عمومی ها باید از ارکان تصمیم گیری باشند

رستمیان مدیرمسئول هفته نامه آتیه نو در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: روابط عمومی ها باید از ارکان تصمیم گیری باشند.

به گزارش جامعه روابط عمومی و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رستمیان در شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: روابط عمومی ها باید با اهداف کلان و چالش های حوزه ای که در آن فعالیت می کنند آشنایی کامل داشته باشند و فعالیت ها و برنامه ریزی های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

وی با بیان اینکه ما در مجموعه ای کار می کنیم که با حوزه عدالت اجتماعی سر و کار داریم، گفت: جامعه ایرانی انتظار دارد که توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشیم و بر این اساس بخش عمده ای از آن را در حوزه کاری خود لحاظ کنیم. با توجه به تنوع فعالیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر یک از دستگاه های زیر مجموعه ماموریت های متفاوتی دارند ولی همه مردم این انتظار را دارند که به انتظارات مردم در حوزه عدالت و سیاست اجتماعی در این مجموعه پاسخ داده شود.

این روزنامه نگار افزود: ما باید تلاش کنیم بین فعالیت های شرکت و موسسه و یا سازمانی که در آن کار می کنیم با اهداف کلی و کلان مجموعه خود ارتباط برقرار کنیم و این باعث می شود که با دست پر حرکت کنیم.

مدیرمسئول هفته نامه آتیه نو با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها باید در ارکان تصمیم گیری یک سیستم حضور فعال داشته باشند، خاطرنشان کرد: روابط عمومی باید بر چالش ها و دشواری ها که موضوع مطالبات و مناظرات هستند اشراف داشته باشد و به عنوان نماینده سازمان در جایگاه پاسخگویی قرار گیرد.

وی داشتن سازوکارهای ارتباطی درون و برون سازمانی را از دیگر ویژگی های روابط عمومی ها دانست و تصریح کرد: در کار اطلاع رسانی باید به اصول حرفه ای آن پایبند باشیم و از بحث های یک طرفه و غیر کارشناسانه پرهیز کنیم و در مقام پاسخگویی ، در مورد چرایی حوادث توضیح بدهیم.

رستمیان ارتباط با گروه های مرجع را در جامعه مهم ارزیابی کرد و گفت: این گروه ها در حوزه کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند گروه های مدنی، نهادهای کارگری، کارفرمایی ، بازنشستگی، خبرنگاران و ... باشند که ارتباط با آنها باید صمیمانه و توام با مسئولیت باشد.

مدیرمسئول هفته نامه آتیه نو با تاکید بر اینکه جلب رضایت مردم در بلند مدت به سود مدیریت است ، اظهار کرد: تمرکز بر شیوه های اقناعی توام با صداقت خیلی مهم است، ما باید خود را جای مخاطبین قرار دهیم و ببینیم سوالات آنها چیست ؟ و ما اگر جای آنها بودیم منتظر چه پاسخ هایی بودیم. بیان مشکلات با صداقت بسیار حائز اهمیت است.

رستمیان عنوان کرد: زبان اقناعی در روابط عمومی باید در نظر گرفته شود و در این میان نباید خود را از مشورت بی نیاز دانست؛ شجاعت داشتن و برخورد با تدبیر در مواقع بحران و داشتن تصویر درست از مشکلات نیز ما را در مدیریت آنها یاری می کند.

جامعه روابط عمومی