اندیشه ورزان و فرهیختگان حوزه روابط عمومی، در بین کارکردهای روابط عمومی، مهمترین کارکرد روابط عمومی درعصر اطلاعات را ،اطلاع رسانی و ارتباطات، عنوان می کنند.

اندیشه ورزان و فرهیختگان حوزه روابط عمومی، در بین کارکردهای روابط عمومی، مهمترین کارکرد روابط عمومی درعصر اطلاعات را ،اطلاع رسانی و ارتباطات، عنوان می کنند.

روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است. روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند.

بدون شک روابط عمومی به عنوان یک «فن» و «هنر» نقش بسزایی در برقراری و تسهیل ارتباط دوسویه بین مدیران سازمان و کارکنان دارد، به طوری که امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که خود را بی نیاز از روابط عمومی بداند و در عین حال موفقیت های چشمگیری را در زمینه های مورد نظر و تحقق اهداف از پیش تعیین شده به دست آورده باشد.

اما اگر روابط عمومی ها بخواهند تأثیر گذار باشند، باید از همه نظر در «جایگاه» بایسته و شایسته خود قرار داشته باشند. اگر در رأس این حوزه مدیری لایق، متین و کارآمد وجود داشته باشد، می تواند با به کار گماری کارگزارانی با مهارت در این موضوعات منشأ اثر در جهت تحقق اهداف سازمانی باشند. از جمله اموری که روابط عمومی ها باید به آنها توجه داشته باشند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت، اصلاح و جریان سازی سالم بدون در نظر گرفتن امیال و رویکردهای سیاسی مخرب که متأسفانه یکی از معضلات روابط عمومی هاست.

ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد سازمان که این در صورتی محقق خواهد شد که مدیر روابط عمومی بهره ای از علوم مشاوره ای، روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، مردم شناسی و … داشته باشد؛ که این موضوع خلأ بزرگی در بسیاری از مدیران روابط عمومی های فعلی است.

دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل دخالت های غیرمسئولانه واحدها و افراد.

حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و … این در حالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی خود مبرا از این مسائل باشد.

خروج روابط عمومی از موضع انفعالی به موضع فعال (در حال حاضر بسیاری از مدیران روابط عمومی کاملاً از موضع انفعالی در مقابل مدیران برخوردار می باشند) .

تغییر فرهنگ سازمانی غلط، به این نکته باید توجه کرد، کارگزار روابط عمومی موقعی در جهت تغییر فرهنگ سازمانی می تواند حرکت کند که با مقوله فرهنگ آشنایی داشته و دیگر این که با علم رفتار سازمانی مأنوس باشد.

ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان.

کمک در جذب استعدادهای درخشان کارکنان یا به عبارتی ایجاد بستری مناسب در جهت بالندگی اندیشه کارکنان.

تقویت ارزش ها و ویژگی های مطلوب انسانی.

معرفی الگوهای آموزشی مناسب درون سازمانی و برون سازمانی.

سازماندهی خبری سازمان (تلاش برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی به موقع با روش ها و ابزارهای ارتباطی).

تدوین نظام ارتباطی منسجم و تبلیغی شفاف و روشن.

تغییر نگرش مسئولان نسبت به نقش روابط عمومی و جایگاه و اهمیت آن.

جهت گیری و جهت دهی شرکت به سوی کارمند محوری.

همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.

تأکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و برون سازمانی.

تنظیم برنامه مدون و سالیانه برای عمل به شعائر و برگزاری مراسم مذهبی و غیره…

انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان.

برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه یا فصلی.

تهیه مقاله های علمی در حوزه فعالیت های سازمان شرکت و نشر آن در رسانه های گروهی.

معرفی مطلوب مقالات و تحقیقات کارکنان در سطح سازمان یا شرکت .

انعکاس تجربه های موفق کارکنان شرکت.

چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فراورده های سازمانی.

تهیه فیلم برای معرفی شرکت.

ایجاد برنامه نظام مند همدردی با خانواده های شرکت بدون تبعیض قائل شدن.

تهیه و تنظیم منشور اخلاقی روابط عمومی شرکت.

روابط عمومی تنظیم کننده مدیریت ارتباط بین سازمان و کارکنان خواهد بود و به نوعی وظیفه خطیر اطلاع رسانی و سخنگویی و اعلام مواضع آن سازمان یا شرکت را در سطح جامعه و افکار عمومی برعهده خواهد داشت. اگر مدیران می خواهند هنر مردم داری را تحقق بخشند، لازمه آن به کارگیری مدیران روابط عمومی حرفه ای، متخصص، بااخلاق و هنرمند در برقراری ارتباط با مخاطبان است.

روابط عمومی ها باید به عنوان سمبل و نماد ارتباط متقابل و احترام به دیگران بعنوان ارزشهای اجتماعی درسارمان بسط دهند. از دیگر اولویتها که روابط عمومی ها باید بدان توجه نمایند فراهم نمودن حضور فعال واحد فعالیت خود در عرصه های جامعه می باشد. دراین قالب برقراری ارتباطات و انتقال اطلاعات دوجانبه اولین اولویت می باشد. اطلاعات باید در یک قالب صحیح ، سریع ، شفاف و واقعی داد و ستد گردد. این آموزه ها باید از طریق کنفرانس خبری ، تنظیم جلسات نقدو بررسی، انتشار خبرنامه و بطور کلی ابزارهای فرهنگ ساز تدبیر شود.نتیجه اینکه روابط عمومی مانند یک پنجره عمل می کند.در نگاه به بیرون،سازمان می تواندمحیط درحال تغییر را مشاهده کند.در نگاه به درون،ذینفعان در آن محیط می توانند سازمان را ببیند و برای فهم سازمان و تعامل با آن تلاش کنند.همچنین شرکت ها و سازمان ها باید روابط عمومی یا به اصطلاح تفکر روابط عمومی را جزیی از شغل مدیران عملیاتی قرار دهند.

 

 

گردآوری و تنظیم :حسن قاسمی شاد(DBA)

منابع :
●سایت راهکار مدیریت ،مطالب مرتبط با روابط عمومی ،مقاله آقای محمد محبی .
●سایت دکتر یحیایی ایله ای .
●روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره ۳۴۰۹ صفحه ۲۸ روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ .

جامعه روابط عمومی