حوزه فعالیت این شورا منحصر به روابط عمومی های دستگاه های سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که در سطح استان کرمان فعالیت می کنند، است

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مهدی بخشی در جلسه کمیته برنامه ریزی دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اطلاع رسانی، توجه به افکار عمومی و استفاده از شیوه های هنرمندانه در تبلیغات و نیز با توجه به اهمیت و نقش روابط عمومی ها در تنویر افکار و لزوم هماهنگی جامع و گسترده میان فعالیتهای روابط عمومی سازمان ها، شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های وابسته به قوه قضائیه در استان کرمان زیر نظر دادگستری کرمان تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: حوزه فعالیت این شورا منحصر به روابط عمومی های دستگاه های سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که در سطح استان کرمان فعالیت می کنند، است.

معاون برنامه ریزی و توسعه قضائی دادگستری استان کرمان بیان کرد: این شورا با هدف تلاش در راستای تقویت گفتمان نظام و تبیین و تبلیغ بهتر سیاست ها برنامه ها و فعالیتهای قوه قضائیه در سطح استانی و شهرستانی تشکیل می شود.

وی بر ضرورت دانش افزایی مدیران و کارکنان روابط عمومی های سطح استان و شهرستانهای تابعه تاکید کرد و گفت: افزایش کارآمدی روابط عمومی های سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در جهت تحکیم ارتباط میان دستگاه قضائی و مردم و نیز کمک به تحقق اهداف توسعه ملی مورد تاکید است.

وی هدف دیگر از تشکیل این شورا را تدوین چارچوب روشهای مناسب و هماهنگ اطلاع رسانی، نظرسنجی، ارتباطات عمومی و تبلیغات… با تاکید بر شیوه های نوین یکپارچه اعلام کرد.

بخشی بیان کرد: موضوع فعالیت این شورا ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی های استان در راستای اهداف عالیه قوه قضائیه و ارتقای سطح دانش کارکنان روابط عمومی از طریق برپایی دوره ها سمینارها و همایشهای آموزشی و آشناسازی آنان با علوم و فنون جدید در حوزه روابط عمومی ها است.

جامعه روابط عمومی