بهرام رضاییان مدیر عامل باشگاه پارس جنوبی در حکمی اعتمادی پور را به سمت مدیر روابط عمومی و مشاور خود منصوب کرد.

عباس اعتمادی پور مدیر روابط عمومی باشگاه پارس جنوبی و مشاور مدیر عامل این باشگاه شد

به گزارش جامعه روابط عمومی ؛ بهرام رضاییان مدیر عامل باشگاه پارس جنوبی در حکمی اعتمادی پور را به سمت مدیر روابط عمومی و مشاور خود منصوب کرد.

اعتمادی پور فوق لیسانس و سابقه فعالیت های متعدد اجتماعی و رسانه ای در کارنامه دارد.

وی هم اکنون روابط عمومی و مسوول دفتر شهردار جم و همچنین رئیس هیات انجمن های ورزشی جم است.

جامعه روابط عمومی