در نود و هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، مقاله ای از مریم سلیمی با عنوان معیارهای داوری آثار اینفوگرافیک و نیوز گرافیک را بخوانید.

نود و هفتمین شماره ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی «مدیریت ارتباطات» منتشر شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی، سرمقاله این شماره نیز مانند شماره های پیشین به قلم امیرعباس تقی پور به رشته تحریر درآمده است و در بخش رسانه آن مقاله ای از خانم مریم سلیمی با عنوان «معیارهای داوری آثار اینفوگرافیک و نیوز گرافیک؛ بصری سازی محتوا در ارتباطات» منتشرشده است.

در بخش ادبیات مقاله هایی با عناوین «زبان معیار، پیونددهنده ی فارسی زبانان»، «تنشی که زبان را درمی نوردد» و «امکان های فلسفی زبان فارسی » به ترتیب از مسعود هوشیار، رؤیا دستغیب و میلاد نوری منتشرشده است.

اقتصاد فرهنگ در این شماره شامل عناوینی ازجمله: «ارتباطات میان فرهنگی و بازگشت فرهنگ به امور نرم»، « ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد: چگونه فرهنگ به اقتصاد مدرن گره خورد؟»، «رابطه اقتصاد و انسان شناسی فرهنگی و میان فرهنگی در سده بیست و یکم»، «مدیریت خود و ارتباطات مستقل با ظهور اقتصاد گیگی» و «فرهنگ بر جریان غالب تأثیر می گذارد» است.

بخش روابط عمومی حاوی مطالبی از نیکول جوردن، دکتر شهناز هاشمی و گری هانی است که عناوین آن ها بدین ترتیب است: «روابط عمومی آزادکار»، «سنتزپژوهی در بررسی چالش های روابط عمومی الکترونیک»، «ماهیت و ارزش شهرت»

در بخش فضای مجازی نیز سه مطلب «فضای مجازی؛ تبلور روان جمعی ماست؛ دکتر محمدرضا سرگلزایی در گفت وگو با مدیریت ارتباطات» از علی ورامینی، «فضای مجازی و ذائقه ی شنیداری ما» از فرشید ذاکری و «از صفحه روزگار مجازی» از مینا عینی فر، قرارگرفته است.

این نشریه باقیمت ۱۰ هزار تومان در کلیه باجه های مطبوعات عرضه می شود.

جامعه روابط عمومی