امیرحسین فتحی مدیر روابط عمومی استقلال را در سمت خود ابقا کرد.

امیرحسین فتحی مدیر روابط عمومی استقلال را در سمت خود ابقا کرد.

امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال روز یکشنبه با حکمی محمدحسین زرندی را در پست مدیریت روابط عمومی باشگاه استقلال ابقا کرد تا زرندی برای سومین سال متوالی در این سمت حضور داشته باشد.

سرپرست باشگاه استقلال که بعد از حضور در این باشگاه اکثریت معاونت ها و پست های مدیریتی را تغییر داده بود، به مدیر پیشین روابط عمومی این باشگاه اعتماد کرد تا زرندی با توجه به کارنامه قابل قبولی که در این سمت از خود بر جای گذاشته، مدیر روابط عمومی استقلال باقی بماند.

محمد حسین زرندی از خبرنگاران قدیمی و فعالان مطبوعاتی است که در سال های گذشته مسئول رسانه ای باشگاه استقلال بوده است.

جامعه روابط عمومی