علی اصغرافتاده به عنوان مسئول روابط عمومی و مشاور استاندار در امور ‏اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی منصوب شد.

علی اصغرافتاده به عنوان مسئول روابط عمومی و مشاور استاندار در امور ‏اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی منصوب شد.

سید محسن کالوندی در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون، افزود: طی حکمی از سوی استاندار، صبح امروز علی اصغرافتاده ‏به عنوان مسئول روابط عمومی و مشاور استاندار در امور ‏اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی منصوب شد.‏

جامعه روابط عمومی