اشرف بروجردی؛ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در حکمی هانیه گرائیلی را به سرپرستی اداره کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و اموربین الملل منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، متن این حکم به این شرح است:

سرکارخانم دکتر هانیه گرائیلی

با سلام و احترام؛

نظر به تجارب، تخصص و تعهدی که در جنابعالی سراغ دارم مسئولیت «سرپرستی اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل» به شما واگذار می شود. مطمئن هستم که همت والای خویش را در راه اعتلای امور سازمان بکار خواهید گرفت و انتظار است که در زمینه های ذیل شاهد پویایی و اثربخشی باشیم:

تثبیت مرجعیت گفتمانی سازمان از طریق تقویت بازنمود رسانه ای فعالیتهای بخشهای مختلف سازمان؛
برنامه ریزی و هماهنگی در راستای توسعه کمی و کیفی رویدادهای فرهنگی بخشهای مختلف سازمان؛
برنامه ریزی، نظارت و پیگیری بر حسن اجرای دستورات و مکاتبات ریاست سازمان بویژه در زمینه مصوبات و تفاهم نامه های انجام شده در مجامع،شوراها، جلسات و ملاقاتها؛
ایجاد زمینه های مناسب به منظور برقراری ارتباط مستقیم بین مراجعین، اعضا و همکاران سازمان با ریاست سازمان؛
پاسخگویی به مسائل و شکایات مخاطبین سازمان؛
برنامه ریزی در راستای معرفی سازمان از طریق تقویت شمار بازدید گروههای مخاطبین از بخشهای سازمان،
امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گبیری از کارکنان متعهد و متخصص در انجام امور محوله پیروز باشید.توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی از خداوند متعال مسئلت دارم.

جامعه روابط عمومی