طی حکمی از سوی محمدعلی دادور مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ، نرگس صداقت به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب شد

طی حکمی از سوی محمدعلی دادور مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ، نرگس صداقت به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب شد

به گزارش جامعه روابط عمومی، در متن حکم انتصاب نرگس صداقت که به امضای «محمدعلی دادور» مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس رسیده است، آمده:

سرکار خانم نرگس صداقت

با سلام

نظر به تجربیات جنابعالی در عرصه روابط عمومی، تبلیغات و گرافیک به پلاس استورب این حکم و از تاریخ صدور به سمت سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل در شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب می شوید. انتظار دارد با توجه به نقش بسزای واحد مربوطه در پیروزرد اهداف عالیه شرکت ضمن ارتباط با مدیران و مسئولین، با ارزیابی دقیق به شرایط پالایشگاه ستاره خلیج فارس و به کارگیری تجربیات گذشته واحد روابط عمومی را سامان داده و استراتژی واحدی پویا را برنامه ریزی نموده و اقدام نمایید.

موفقیت روز افزون و سربلندی جنابعالی و همکاران محترم را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال آرزومندم.

جامعه روابط عمومی