در پی انتصاب محمدمهدی مغروری به عنوان مدير روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، مراسم معارفه وی دیروز ظهر (شنبه 16 تیرماه) برگزار شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی ، مراسم تکریم (نرگس رجایی) مدیرسابق روابط عمومی و معارفه (محمدمهدی مغروری) مدیر فعلی روابط عمومی روز گذشته با حضور مدیران حوزه هنری استان اصفهان در ساختمان سعدی حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رئیس حوزه هنری استان اصفهان ضمن تأکید بر جایگاه ویژه روابط عمومی و گستره فعالیت های آن ابراز امیدواری کرد: مدیرجدید این واحد بتواند گستره ی فعالیت های روابط عمومی را دو چندان کند و از خدمات مدیر قبلی این واحد تقدیر و تشکر به عمل آورد.

در این مراسم محمد مهدی مغروری با اشاره به جایگاه روابط عمومی گفت: در شرایط فعلی و بر اساس اولویت ها و نیازها، روابط عمومی باید فضای جدید و به روزی را تجربه کند و ضمن داشتن جلوه درونی، جلوه بیرونی خوبی نیز داشته باشد.

وی ادامه داد: حوزه هنری قداست و اصالت خاصی دارد و دلیل این قداست ذات هنر است که برگرفته از ذات اقدس الهی است که پرتوای از چشمه جوشان هنر در وجود هنرمندان متجلی گردیده است. شأنیت حوزه هنری برگرفته از هنرمندان و همکاران خدوم حوزه هنری است.

در ادامه این مراسم نرگس رجایی به عنوان مدیر اولین مرکز تخصصی هنر کودک، همچنین الهام متفکر به عنوان مدیر واحد نشر، محمد پوررشیدی به عنوان مدیر دفترطنز معرفی شدند.

جامعه روابط عمومی