بهزاد فیض اللهی طی حکمی ازسوای مدیر کل استان بعنوان رئیس روابط عمومی تامین اجتماعی ایلام منصوب شد

بهزاد فیض اللهی طی حکمی ازسوای مدیر کل استان بعنوان رئیس روابط عمومی تامین اجتماعی ایلام منصوب شد

به گزارش جامعه روابط عمومی؛ سهیلا ملکشاهی مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام طی حکمی بهزاد فیض اللهی یکی از کارکنان خدوم شعبه یک ایلام بعنوان رئیس وکارشناس ارشد روابط عمومی منصوب کرد

وی توجه به نظر کمیته انتصابات استان ومردم داری و حسن خلق با ارباب رجوع با ٢٠سال سابقه خدمت بی منت به بیمه شدگان درپست بازرسی کارگاههای شعبه یک ایلام بهزاد فیض اللهی را ازدلایل انتصاب وی دانست وضمن تقدیر از خدمات آ قای امیدی پور اظهار امیدواری کرد که آقای بهزاد فیض اللهی که یکی از نیروهای خلاق وجوان تحصیل کرده بتواند مثمر ثمر وباعث تحول وتعاملات برون سازمانی ودرون سازمانی گردد.

جامعه روابط عمومی