طی حکمی از سوی سعید کریمی سرپرست دانشگاه شهرکرد، محمد علی محمدی عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، به عنوان مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی این دانشگاه منصوب شد.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهرکرد منصوب شد.

طی حکمی از سوی سعید کریمی سرپرست دانشگاه شهرکرد، محمد علی محمدی عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، به عنوان مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی این دانشگاه منصوب شد.

کریمی همچنین در نامه جداگانه‌ای از خدمات کرامت الله سعیدی مدیر سابق این حوزه قدردانی کرد.

دانشگاه شهرکرد در غرب مرکز استان چهارمحال و بختیاری و کیلومتر ۲ جاده سامان، در ابتدای بلوار رهبر قرار دارد.

جامعه روابط عمومی