روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان در رشته مدیریت راهبردی روابط عمومی به عنوان روابط عمومی برتر کشور برگزیده شد.

روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان در رشته مدیریت راهبردی روابط عمومی به عنوان روابط عمومی برتر کشور برگزیده شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی  ، روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان در رشته مدیریت راهبردی روابط عمومی، به علت داشتن رعایت استاندارد های علمی و صنفی، خلاقیت در کار و داشتن کیفیت و کمیت مناسب فعالیت ها به عنوان روابط عمومی برتر ایران انتخاب شد.

شایان ذکر است لوح مربوطه طی مراسمی در روز دوشنبه ۳۰ مهرماه در محل همایش های کتابخانه ملی ایران به غلامرضا فروغی نیا مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان اهدا شد.

 

 

جامعه روابط عمومی