اهمیت و حساسیت وظایف و کارکردهای روابط عمومی در مجموعه بنیاد، از اقدامات و تلاشهای مسئولین روابط عمومی شرکتهای تحت پوشش بنیاد تشکر و قدردانی نمود

جلسه هماهنگی مسئولین روابط عمومی هلدینگهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان، در روز ۳ شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ در محل سالن کنفرانس ساختمان مرکزی بنیاد برگزار شد که مسئول روابط عمومی هلدینگ پایا سامان پارس نیز در این جلسه شرکت نمود.
در ابتدای جلسه آقای امیدی - رئیس محترم حوزه ریاست و سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد - ضمن اشاره به اهمیت و حساسیت وظایف و کارکردهای روابط عمومی در مجموعه بنیاد، از اقدامات و تلاشهای مسئولین روابط عمومی شرکتهای تحت پوشش بنیاد تشکر و قدردانی نمود. سپس در ادامه، مدیر امور پژوهش مرکز، مطالبی را در خصوص امور پژوهشی و تحلیل اخبار و رسانه و محتوا و تأکید بر اثربخشی این موارد در هلدینگها و مؤسسات گروه بنیاد مطرح نمود. سپس مدیر ارتباط مردمی مرکز، مطالب و آماری را در خصوص ملاقات مردمی و لزوم تسریع در رسیدگی به درخواستهای مردمی واصله و پاسخگویی به ارباب رجوع عنوان نمود.
سپس در ادامه هر یک از مسئولین روابط عمومی حاضر در جلسه، ضمن طرح مسائل و مشکلات کاری موجود، پیشنهاداتی را نیز در راستای پیشبرد بهتر و مؤثرتر امور جاری بیان نمودند که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
• ایجاد کانال یا پیام رسان جهت تسریع در ارسال اخبار و اطلاع کارکنان بنیاد از عملکرد مجموعه بنیاد
• برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی تخصصی برای روابط عمومیهای شرکتهای زیرمجموعه
• تشکیل شورای روابط عمومی جهت همفکری و هم اندیشی پیرامون مسائل جاری حوزه روابط عمومی
• تقویت و توسعه سایت خبری بنیاد با هدف مطلع شدن عموم مردم از فعالیتها و عملکردهای بنیاد مستضعفان

جامعه روابط عمومی