نشست خبری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار با حضور خبرنگاران رسانه های بین المللی برگزار شد تا از این ظرفیت برای برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی مقیم ایران در راستای توسعه خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده شود.

نشست خبری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار با حضور خبرنگاران رسانه های بین المللی برگزار شد تا از این ظرفیت برای برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی مقیم ایران در راستای توسعه خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده شود.

حضور و اشتغال میلیونها ایرانی در کشورهای مختلف و همچنین حضور گسترده اتباع خارجی در کشور فرصت و زمینه بسیار مناسبی برای توسعه خدمات سازمان تامین اجتماعی به این اقشار فراهم کرده است. خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی به ایرانیان در سایر کشورها بویژه برای هموطنانی که دارای سابقه بیمه پردازی هستند اهمیت بالایی دارد و همچنین ایرانیان بسیاری پس از مدتی اشتغال در خارج از کشور به میهن خود باز می گردند و می توانند با تداوم بیمه پردازی از مزایای سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

خدمات سازمان تامین اجتماعی به ایرانیان خارج از کشور همچنین به تداوم ارتباط آنان با سرزمین مادری کمک می کند و از طرف دیگر نشانه بارزی از حمایت نظام جمهوری اسلامی از اتباع ایران در سراسر جهان تلقی می شود.

درباره ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به اتباع خارجی مقیم ایران نیز معیارهای انسان دوستانه، ایجاد شرایط مناسب اشتغال و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی مورد توجه قرار دارد.

با توجه به عضویت سازمان تامین اجتماعی در اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ایسا) توسعه خدمات به ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی مقیم ایران در ارتقاء جایگاه کشورمان در نهادهای بین المللی نیز اثرگذار خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه فعالیت های بین المللی دارد. علاوه بر ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی، جذب سرمایه گذاران خارجی و یاسرمایه گذاری در سایر کشورها از دیگر حوزه های فعالیت این سازمان است.

استقبال خبرنگاران رسانه های بین المللی از نشست خبری دکتر نوربخش نشانه وجود زمینه مناسب برای توسعه فعالیت های بین المللی سازمان تامین اجتماعی است و در این سازمان نیز عزمی استوار برای این موضوع وجود دارد. توسعه خدمات سازمان تامین اجتماعی در این حوزه نیازمند برنامه ریزی بسیاد دقیق برای برقراری ارتباط مناسب به جامعه هدف است و رسانه های بین المللی در این زمینه نقشی اساسی بر عهده دارند.

  • نویسنده : علی شیرزادی، کارشناس روابط عمومی تامین اجتماعی
جامعه روابط عمومی