روابط عمومی هیئت هندبال لرستان عنوان روابط عمومی برتروموفق کشوررا درحوزه هیئت های ورزش هندبال کسب کرد.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از برنا ؛سجادجوانمرد مسئول روابط عمومی هئیت هندبال لرستان توانست در جمع بندی عملکرد سالانه ارسال اخبار واطلاع رسانی حوزه مربوطه عنوان روابط عمومی برتروموفق را درحوزه هندبال کشورکسب کند.

جوانمرد در این خصوص گفت: عملکرد ما در تعداد ارسال اخبارواطلاع رسانی های هئیت هندبال لرستان بوده که مهمترین اخبارانعکاس اردوهای تیم ملی نونهالان،نوجوانان،جوانان درلرستان درحوزه بانوان واقایان را پوشش داده ایم وهمچنین دربخش مصاحبه های اختصاصی بیشترین آمار مصاحبه با ملی پوشان ایرانی و ملی پوشان لژیونور را انجام داده ایم .

سجاد جوانمرد همچنین خبرنگار خبرگزاری برنادر شهرستان سلسله است.

جامعه روابط عمومی