مدیرکل تامین اجتماعی لرستان، رسانه را بستر توسعه دانست و گفت: ارتباطات بستر تمام تحولات اجتماعی است.

به گزارش جامعه روابط عمومی ؛ علی جهانی، مدیرکل تامین اجتماعی لرستان، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان، با گرامیداشت روز خبرنگار گفت: بستر تمام تحولات اجتماعی بر مبنای ارتباط است و متاثر از نظام رسانه ای است.

وی افزود: اطلاع رسانی دقیق و شفاف و دور از هر گونه جهت گیری سیاسی توسط رسانه ها گام بسیار مهمی در رسیدن به اهداف و شکوفایی جامعه دارد.

جهانی، با اشاره به اینکه رسانه نقش محوری در تحقق توسعه دارد، افزود: جامعه محوری مهم ترین شاخص رشد و توسعه رسانه هاست.

وی خاطرنشان کرد: ماندگاری رسانه در افکار عمومی با توجه به گستردگی ارتباطات و افزایش آگاهی مردم، گام برداشتن در مسیر مصلحت انقلاب، خون شهدا و اقتدار نظام است.

جهانی، تصریح کرد: گام برداشتن در مسیر ارزش ها و خدمت صحیح به ملت سبب می شود که برخی جراید و روزنامه ها همچنان با تیراژ بالا فعالیت کنند و مورد استقبال عموم مردم قرار گیرند.

این مقام مسئول، اظهار داشت: در فرآیند تاثیر گذاری رسانه ها در تمام کشورها، اگز رسانه اساس و مبنای توسعه و دکن چهارم دموکراسی باشذد، اثر بخش خواهند بود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان، با بیان اینکه رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی نقش اساسی دارند‌، بیان کرد: افکار عمومی دارای ساختار ارتباطی است که رهبران فکری نقش اساسی در شکل‌گیری آن دارند‌.

جامعه روابط عمومی