مدیر روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: جوامعي که درک درستي از جايگاه و نقش رسانه ها در پيشبرد اهداف توسعه اي نداشتند، همچنان در اين مسير درجا مي زنند.

رضا جعفرزاده اظهارداشت: در وصف خبرنگاران و اصحاب رسانه تعابیر گویایی، چون واقع گرا، قاضیان منصف در رویدادنگاری و گزارش گری گنجینه‌ی راز‌ها و انتظارات، فرهنگ سازان و بعضا نویسندگان متبحر، طنین صدا‌های مردم، زبان‌های گویا، اندیشه‌های مجرب و بسیاری از داشته‌هایی که به تناسب میدان فعالیت و شرایط آن‌ها در جوامع مختلف در دید و بارو مردم نقش می‌بندد.

وی ادامه داد:، اما نگاه منصفانه به این قشر آن است که از خود بپرسیم که آیا ممکن است در هر قسم از تحول در نظام بین المللی چه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری در جوامع و هر سرزمینی را شاهد باشید که جوهر، صدا و تصویر رسانه‌ها نقش آفرین نبوده و افکار عمومی به آن‌ها تکیه نکرده است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: کجای این عالم هستی حقیقتی طلوع کرده و یا توسعه‌ای نصیب شده که خبرنگاران بازیگران غایب آن بوده اند. کجای دنیا جامعه‌ای سراغ دارید که در رسیدن به تکامل و رشد ارتفاع همه جانبه خبرنگاران صدا‌های خاموش آن بوده اند؟

جعفرزاده ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه، مشتق از معنی و اصطلاح گران آگاهی و اجزا شاخص و تجزیه ناپذیر زبان‌ها و ایده افکارعمومی در اعصار مختلف جامعه بشری هستند که در این مسیر و در حوادث مختلف از جوهر قلمشان و از زبان و تحلیلشان گذشته و همچون شهید صارمی با ارزش‌ترین حرکت معنوی خبرنگاری را در ۱۷ مرداد ۷۷ باز تعریفی دیگر نموده و محور‌های تعهد و مسئولیت سنگین این حرفه را چهره‌ای بایسته بخشیده اند و خبر و پیامشان را به رنگ سرخ به جهانیان ابلاغ کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: باشد که بیش از پیش خبرنگاران و اصحاب رسانه به باور برسند و در جهت پیشبرد اهداف توسعه و طرح‌های بزرگ و زیرساختی که نیاز به زمینه سازی و تسهیل روند باورسازی اذهان عمومی به مشاوره دعوت شده از توانایی و از حوزه نفوذشان نزد افکار عمومی بهره بیشتری برده شود.

جعفرزاده در پایان از طرف روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری و کلیه مسئولان، مدیران و همکاران صنعت حمل و نقل هوایی این روز فرخنده و این روز گلچین از روزگاران را به تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک گفت.

جامعه روابط عمومی