مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: اگر قرار است رسانه ها در خدمت مسئولان باشند باید نیازهای مردم را منعکس و از طرفی نیز خدمات دولت و نظام را شفاف سازی کنند تا ارتباط متقابل و دوسویه برقرار شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: اگر قرار است رسانه ها در خدمت مسئولان باشند باید نیازهای مردم را منعکس و از طرفی نیز خدمات دولت و نظام را شفاف سازی کنند تا ارتباط متقابل و دوسویه برقرار شود.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از ایرنا عباس بهاری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: این ارتباط می تواند کمک مضاعفی برای ایجاد نشاط، شادابی و روحیه امید در مردم و هم ایجاد انگیزه برای مسئولان برای امتداد راهی که پیش گرفته اند، باشد.

وی با بیان اینکه چگونگی عملکرد روابط عمومی دستگاه های اجرایی و رسانه های استان هفته دولت امسال ارزیابی می شود یادآور شد: انتظار می رود روابط عمومی های استان مدیران دستگاه های مربوطه را به سمت همکاری با رسانه ها سوق دهند تا عملکرد دستگاه را برای مردم ارایه دهند.

وی بیان کرد: برگزاری تورهای رسانه ای توسط دستگاه های اجرایی نیاز هر فعالیت است و بخش های اداری، تجاری، صنعتی و اقتصادی نیاز به بسته رسانه ای دارد و بدون حضور رسانه ها بی معنا خواهند بود.

مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی خود را خادم رسانه ها دانست و گفت: روابط عمومی ها نماینده دولت و رسانه ها نماینده مردم به عنوان پل ارتباطی هستند که در کنار یکدیگر در حال فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: احساس می کنم رسانه باید در تمام عرصه های زندگی فرد فرد مردم جاری و ساری بوده و در خدمت مردم باشد.

بهاری یادآور شد: برخی روابط عمومی ها از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه ارتباط با رسانه ها حق مطلب را ادا می کنند و در جشنواره ها متعدد خوش درخشیده اند.

وی افزود: برگزاری تورهای خبری توسط دستگاه های اجرایی امروز شکل گرفته که در ارزیابی روابط عمومی ها لحاظ می شود امید است با برگزاری تورهای خبری ارتباط بین رسانه و روابط عمومی ها نسبت به قبل عمیق تر شده و مردم از فراسوی این حرکت ها بهره برداری لازم را در حوزه های مختلف ببرند.

بهاری در ارتباط با سوال خبرنگاران مبنی بر برگزاری برخی جلسات استانداری بدون حضور رسانه ها گفت: برگزاری جلسات سطوح مختلفی دارد ممکن است محرمانه یا تا حدودی نیاز به محدودیت یا آزاد و یا از لحاظ امنیتی و اجتماعی نیازمند ملاحظاتی باشد.

وی یادآور شد: در حوزه روابط عمومی استانداری پل ارتباطی بین رسانه و مسئولان هستیم اگر رسانه ها در جلسه ای دعوت نشوند می توانند نتایج و خروجی جلسات را از مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه دریافت کنند.

جامعه روابط عمومی