جلسه هماهنگي با روابط عمومي دستگاه هاي عضو كارگروه پيش بيني و پيشگيري از گسترش بافت هاي ناكارآمد در محل سالن جلسات اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد

جلسه هماهنگی با روابط عمومی دستگاه های عضو کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با هدف ارتقاء آگاهی های عمومی در جهت پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری، جلوگیری از مهاجرت بی رویه و یا دسته جمعی به حاشیه شهرها، حفاظت و صیانت از اراضی تحت مالکیت دولت و جلوگیری از گسترش سکونت گاه های غیررسمی برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی؛ در ابتدای جلسه محمدرضا مرتضوی رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ضمن تبریک ولادت حضرت امام رضا (ع) و با بیان اینکه بحث بازآفرینی شهری چند سالی است که در کشور مطرح شده و در قالب کارگروه های مختلف من جمله کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد در حال فعالیت است، گفت: هدف از برگزاری این جلسه هماهنگی بین روابط عمومی دستگاه های عضو کارگروه در زمینه نحوه اطلاع رسانی عمومی فعالیت ها هم راستا با اهداف کارگروه است.

فرشته رحمانی پور دبیرکارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد در خصوص شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در سطح کشور و تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی با معاونت اجتماعی قوه قضائیه به منظور پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری و دستورالعمل اجرایی تشکیل کارگروهی با همین موضوع و مسوولیت هایی در ۵ محور و ۱۷ بند توضیح داد و گفت: همچنین وظایف دستگاه های عضو کارگروه تعیین شده است.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه، ابزارها و نحوه اطلاع رسانی اخبار و فعالیت ها در حوزه کاری خود را تشریح کرده و به ارائه پیشنهاداتی پرداختند.

جامعه روابط عمومی