معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت حرفه‌ای بودن یک روابط عمومی موفق، گفت: اگر روابط عمومی ناکارآمد باشد موجب ناکارآمدی یک سازمان حرفه‌ای هم می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: اگر روابط عمومی ناکارآمد باشد موجب ناکارآمدی یک سازمان حرفه‌ای هم می‌شود.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از فارس، مجید خورشیدی در دوره آموزشی اقناع؛ مفاهیم، نظریه ها و فنون ویژه روابط عمومی‌ها و خبرنگاران که با همکاری اداره کل روابط عمومی استانداری و دانشگاه خلیج فارس برگزار شده بوده، به کار حساس روابط عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: یک روابط عمومی می‌تواند سازمانش را اعتلا و موفق جلوه دهد اما اگر روابط عمومی ناکارآمد باشد موجب ناکارآمدی یک سازمان حرفه‌ای هم می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت حرفه‌ای بودن یک روابط عمومی موفق تصریح کرد:کار روابط عمومی پیشانی دستگاه است اگر اندکی غفلت در روابط عمومی به وجود بیاید موجب می شود سرمایه‌های یک سازمان هدر رود.

معاون استاندار بوشهر خطاب به مدیران و کارشناسان روابط عمومی گفت: شغل روابط عمومی را دسته کم نگیرید، تاکید می کنم به شغلتان به شکل حرفه‌ای نگاه کنید چرا که اولین جایی که مخاطب با دستگاه شما برخورد می‌کند روابط عمومی است.

خورشیدی با تبریک روز خبرنگار به اهمیت این کار اشاره کرد و بیان داشت: کار روابط عمومی با خبرنگاری هم همراه است، امروزه در جهانی هستیم که امروزه رسانه های مهم به عنوان سرمایه مطرح هستند و سرمایه اطلاعات محور در دستان سرمایه‌داران عرصه اطلاعات است.

وی اضافه کرد: در دنیای امروز هر کس به عنصر اطلاعات و اطلاعات پردازی مسلط باشد، حرفی برای گفتن خواهد داشت.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه امروزه در عرصه اطلاعات دیجیتال قرار داریم، گفت: یک روابط عمومی موفق باید خود را به ابزار روزآمد و کارآمد دیجیتال مجهز کند.

جامعه روابط عمومی