چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ۲۹-۳۰ مهرماه سالجاری با موضوع “روابط عمومی جهانی، جهان مجازی” و با حضور پروفسور “جیم مک نامارا” استاد برجسته ارتباط جمعی برگزار خواهد شد.

چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ۲۹-۳۰ مهرماه سالجاری با موضوع “روابط عمومی جهانی، جهان مجازی” و با حضور پروفسور “جیم مک نامارا” استاد برجسته ارتباط جمعی برگزار خواهد شد.

هوشمند سفیدی دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با اعلام این موضوع گفت: در این دوره، دست اندرکاران روابط عمومی با دو مفهوم “روابط عمومی جهانی” و “جهان مجازی” آشنا شده و نحوه عمل روابط عمومی در وضعیت فعلی که “جهان آگاهی” عنصر مهم عملکرد موثر آن بوده و میدان عملکرد بسیار گسترده و تقریباً جهانی دارد، بررسی خواهد شد.

وی افزود: همچنین عملکرد مطلوب در “دنیای مجازی شده” و با استفاده از فناوریهای ارتباطی مورد بحث قرار خواهد گرفت .

نکته برجسته چهاردهمین دوره سمپوزیوم روابط عمومی

دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، یکی از نکات برجسته این دوره از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی را، حضور پروفسور “جیم مک نامارا” استاد برجسته ارتباط جمعی دانشگاه سیدنی دانست و افزود: علاوه بر وی، خانم دکتر “جک لین پورسل” عضور هیئت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی و دکتر “اسکات گولد” از انگلیس نیز به همراه ۷ استاد برجسته کشور، مقالات خود را در این همایش علمی بین المللی ارائه خواهند داد .

جامعه روابط عمومی