نقش میز خدمت در تحقق حقوق شهروندی و افزایش رضایتمندی مخاطبان تامین اجتماعی

در این راستا شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ٩۵/١١/٩ به پیشنهاد سازمان امور اداری استخدامی کشور به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقاء سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مصوب ٩٣/١٠/٢٨ هیات وزیران و همچنین منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده در تاریخ ٩۵/٩/٢٩ حقوق شهروندی در نظام اداری را تصویب نمود.

براساس ماده ١٧ تصویب نامه مذکور در آن دسته از دستگاههای اجرای که بطور متعارف مراجعین زیادی دارند علاوه بر رعایت مواد مصوبه فوق واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان «میز خدمت» با حضور کارشناسان مطلع دستگاه با اختیارات لازم تعبیه شود.

براساس نظرسنجی های بعمل آمده از ارباب رجوع، مراجعه مکرر نامبردگان برای دریافت خدمت یکی از عوامل نارضایتی محسوب می گردد.

همچنین ارباب رجوع در برخی موارد برای دریافت خدمت لازم است به متصدیان ارائه خدمت در طبقات مختلف برود یا در انتظار بازگشت متصدی ارباب رجوع در سازمان معطل و سرگردان بماند.
همه موارد فوق به کرامت انسانی و حقوق شهروندی ارباب رجوع خدشه وارد می سازد.

استقرار میز خدمت در طبقه همکف اداره کل و شعب تامین اجتماعی استان قم از مراجعه ارباب رجوع به واحدهای سازمانی مستقر در طبقات مختلف جلوگیری می نماید.
ارباب رجوع با مراجعه به سایت اداره کل تامین اجتماعی قم می تواند از مدارک و مستندات لازم برای دریافت خدمت ‌آگاه شود و با ارائه آن به متصدیان میز خدمت در تسریع انجام خدمت درخواستی نقش مهمی ایفا کند.

در صورت عدم مراجعه به سایت اداره کل، با مراجعه حضوری نیز می تواند از مدارک و مستندات لازم برای دریافت خدمت مطلع گردد و پس از ارائه آنها به متصدیان میز خدمت از نحوه پیگیری و انجام خدمت درخواستی خود آگاهی یابد.

براساس دستورالعمل های مرتبط با استقرار میز خدمت حضوری باید زمینه کامل استقرار میز خدمت الکترونیکی فراهم گردد.

با استقرار میز خدمت محیطی شاداب و آرام برای ارباب رجوع ایجاد می شود.

همچنین استقرار میز خدمت در شعب تامین اجتماعی می تواند گامی اساسی در ارتقاء سلامت اداری گردد، چون امکان برقراری ارتباط غیر اصولی و مفسده آمیز را از بین می برد.

واضح است استقرار میز خدمت در سازمان تامین اجتماعی باعث حفظ کرامت انسانی ارباب رجوع گردیده و از نقض حقوق شهروندی او جلوگیری بعمل می آورد.

جامعه روابط عمومی