هیات داوری هفتمین دوره سرآمدان روابط عمومی ایران در بیانیه ای اعلام کرد: کارآیی و اثربخشی، دو شاخص مهم در شاخص های یک روابط عمومی سرآمد است. سنجش مداوم این در شاخص و تقویت آن ها، عواملی است که به تحقق معیار نتیجه گرایی در روابط عمومی سرآمد منجر می شود

هیات داوری هفتمین دوره سرآمدان روابط عمومی ایران در بیانیه ای اعلام کرد: کارآیی و اثربخشی، دو شاخص مهم در شاخص های یک روابط عمومی سرآمد است. سنجش مداوم این در شاخص و تقویت آن ها، عواملی است که به تحقق معیار نتیجه گرایی در روابط عمومی سرآمد منجر می شود و باید بیش از پیش در برنامه ریزی های ارتباطی روابط عمومی ها مدنظر باشد .

"سرآمدی” ، صفتی الهی است و کمال جویی و تعالی خواهی، ریشه در فطرت انسان دارد. بنابراین تعالی گری ، نه تنها یک رویکرد مدیریتی ، بلکه یک آرمان بشری است.
براین اساس ، سازمان ها نیز به عنوان ارگانیسم اجتماعی با تعالی جویی و رسیدن به تعالی ، می توانند خدماتی بهتر ، بهینه تر و عالی ارائه کنند.
"مدل روابط عمومی سرآمد” نه تنها دارای رویکردی کمال گرایانه است ، بلکه یک نظام ارزیابی عملکرد است که به طور سیستماتیک و با معیارها و شاخص های روشن ، روابط عمومی ها را به طور یکپارچه و جامع در ابعاد ساختاری ، فنی ، فیزیکی ، منابع انسانی و مادی مورد بررسی عمیق قرارداده و با اختصاص امتیاز، وضعیت آن ها را در مسیر سرآمدی و تعالی ، روشن می کند و با "ارائه گزارش آسیب” ، کانون های بهبود را پیش رو قرار می دهد، گرچه طی "مسیر سرآمدی” سخت و دشوار است ، لیکن فرجامی نیک در پی دارد که آن، تعالی و رسیدن به کمال است.
پس ،ضمن تقدیر از روابط عمومی های کمال جو که با آگاهی و تعهد آگاهانه به این مسیر گام می نهند ، شجاعت آنها را ارج می نهد و امید آن دارد که در طی مسیر سرآمدی ، در کنار هم بوده، میل به سرآمدی را عمومیت بخشیده و شاهد توسعه این تمایل مثبت و حرکت جمعی جامعه روابط عمومی به سمت سرآمدی باشیم.
"هیأت ممیزان هفتمین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی” با قدردانی از روابط عمومی هایی که با جمع آوری و ارسال آثار یا تن دادن به ممیزی، همکاری های لازم را مبذول داشتند ، تقدیر و تشکر کرده و با امید به بهبود مستمر روابط عمومی های کمال گرا ، توجه حاضران را به نکاتی چند معطوف می دارد .

۱ – از آنجا که یک روابط عمومی سرآمد ، روابط عمومی پیشرفته در تمامی ابعاد و وظایف روابط عمومی است ، روابط عمومی ها را از نگاه تک بعدی و گرایش صرف به یک بعد عملکردی خود مثل ارتباط با رسانه ها ، تبلیغات و انتشارات برحذر می داریم.
۲ – طی "مسیر سرآمدی” ، باید با حرکتی پیوسته و آهسته توأم شود و به شتاب پیش از حد برای طی این مسیر نیازی نیست. بی تردید ، پیشرفت قدم به قدم ، توأم با ثبات خواهد بود و ما از روابط عمومی ها توقع داریم ، ابتداء تعهد به سرآمدی داده، سپس در مسیر، تعالی قرار گیرند و در نهایت با ورود به بخش انتهایی مسیر سرآمدی و در گام پایانی تثبیت سرآمدی ، در پی دستیابی به مراتب بالای سرآمدی بوده تا مستحق دریافت تندیس های رنگین باشند.
۳-با عنایت به اهمیت معیارهای بنیادین سرآمدی از جمله راهبرد و خط‌مشی، تدوین سند ارتباطی و برنامه ارتباطی سالانه، یک الزام جدی برای طی مسیر سرآمدی است که البته باید بر مطالعات ارتباطی از جمله مخاطب‌شناسی‌علمی استوار باشد.
۴-با عنایت به فلسفه روابط عمومی سرآمد برای رویکرد و عملکرد اخلاقی، توجه به جاری سازی اخلاق در کلیه ابعاد ارتباطی و از جمله تدوین و ترویج منشور اخلاقی، یک الزام است.
۵- از آنجا که روابط سرآمد به رضایت ذی نفعان و ارتباط شایسته با آنان تکیه دارد مطالعه علمی و پیوسته انتظارات و خواسته ها و انتقال موثر آنها به مدیران ارشد و تأکید بر تأثیرگذاری اندیشه های آنان در اصلاح سیاست ها و برنامه ها ضروری است، کارگروه مسئولیت اجتماعی در این خصوص در روابط عمومی ها تشکیل می شود.
۶-کارآمدترین ابزار روابط عمومی سرآمد، نیروی انسانی هوشمند است که با ویژگی هایی مانند تحصیلات عالی مرتبط، تجربه کافی، روحیه تعالی جویانه، اعتقاد به اثربخشی و اشتیاق خدمت به مردم تعریف می شود. تقویت این شاخص در روابط عمومی ها، تأثیری شگرف در حرکت به سمت تعالی و سرآمدی خواهد بود.
۷- کارآمدسازی روابط عمومی به عنوان یک کار ویژه مهم برای رسیدن به سرآمدی، در گرو داشتن منابع مادی، فیزیکی، انسانی، تجهیزاتی و از جمله ظرفیت های فناورانه است که در عصر جدید، میدان عملکرد روابط عمومی را گسترش داده و فضای تعامل و دوسویگی فعالیت ها را ارتقاء می بخشد، لذا باید از فناوری های ارتباطی جدید برای عملکرد آنلاین و هوشمند روابط عمومی به اندازه کافی بهره برداری لازم به عمل آید.
۸- خلاقیت و نوآوری، شاخص مهم در روابط عمومی سرآمد است. بر این اساس، بهینه کاوی مستمر برای ساختن کانون های بهبود و مبتنی بر نوآوری برای بسط کارکردها و اثربخشی ارتباطی ضروری است.
۹- از آنجا که یکی از مهمترین معیارهای سرآمدی، فرآیندگرایی است، لازم است روابط عمومی ها نسبت به تدوین "نظامنامه فرآیند ها " اقدام کرده و اصلاح مداوم فرآیندها را در نظر بگیرند.
۱۰- کارآیی و اثربخشی، دو شاخص مهم در شاخص های یک روابط عمومی سرآمد است. سنجش مداوم این در شاخص و تقویت آن ها، عواملی است که به تحقق معیار نتیجه گرایی در روابط عمومی سرآمد منجر می شود و باید بیش از پیش در برنامه ریزی های ارتباطی روابط عمومی ها مدنظر باشد .

هیأت ممیزان و داوران هفتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران :

۱- دکتر داود زارعیان

۲-دکتر مجید بوجارزاده

۳-دکترسید شهاب سید محسنی

۴-دکتر حمید شکری خانقاه

۵-دکتر محمدحسن ترابی

۶-دکتر علیرضا امیرپور

۷-دکتر امیرمسعود امیرمظاهری

۸-دکتر حسن نصیری قیداری

۹-دکتر منصور شیخ الاسلامی

۱۰-دکتر علی جزء خراسانی

۱۱-دکتر اسماعیل قدیمی

۱۲-دکتر جمشید قزوینیان

۱۳-استاد علی فروزفر

.

جامعه روابط عمومی