حدود ۲ هفته پیش محمد علی کریمی از شهرداری تهران حکم گرفت و به عنوان رئیس اداره ارتباطات شهرداری تهران شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از بانک مردم: روابط عمومی بانک مرکزی در چند سال گذشته نه تنها منفعل عمل کرده بلکه عملکرد نامناسب آن تا جایی بود که چهره رییس کل بانک مرکزی را در جامعه رسانه ای و اقتصادی کشور مخدوش کرد.

حدود ۲ هفته پیش محمد علی کریمی از شهرداری تهران حکم گرفت و به عنوان رئیس اداره ارتباطات شهرداری تهران شد.

البته اکثر اصحاب رسانه از عملکرد کریمی رضایت ندارد و خروج وی از بانک مرکزی را به فال نیک گرفته و امیدوارند این جا به جایی نه تنها معضلات آنها با بخش اطلاع رسانی بانک مرکزی را حل کند بلکه زمینه آشتی با بدنه بانک مرکزی را هم فراهم کند.

نظام بانکی با توجه به نقش مهمی که در اقتصاد کشور دارد همواره از مهمترین بخش های تاثیر گذار در بخش های اقتصادی بوده و همین مهم سبب شده تا جامعه رسانه ای کشور به اطلاع رسانی بازار پول توجه ویژه ای داشته باشد.

اما متاسفانه مدیریت قبلی روابط عمومی بانک مرکزی به دلیل نا آشنایی با بدنه نظام بانکی و مشکلات موجود در این بخش راه خبرنگاران را به ساختمان لاجوردی مسدود و با دیدگاهی سیاسی اطلاع رسانی را تنها محدود به رسانه هایی خاص و هم جهت با دیدگاه سیاسی خود کرد.

همین امر سبب شد که خبرنگاران برای دسترسی به اخبار با محدودیت و چالش های زیادی مواجه شوند حال بماند که طی این دوره که به راحتی می توان دوره سیاه اطلاع رسانی در بانک مرکزی نامید تنها اخبار طبقه بندی و چینش شده از ساختمان میر داماد خارج می شد که نتیجه آن تنها قرار گرفتن رییس کل بانک مرکزی در تیغ تیز رسانه ها و حتی رینگ مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور بود.

حال با سپری شدن این دوره، جامعه رسانه ای کشور تنها یک درخواست از سیف دارند و آن هم اینکه فردی را برای این سمت انتخاب کند که قهر چند ساله رسانه ها و بانک مرکزی را به آشتی تبدیل کند تا نه تنها گردش اطلاعات در این حوزه بهبود یابد بلکه آحاد جامعه نیز از این مزیت برخوردار شوند.

البته مدیر جدید روابط عمومی بانک مرکزی نه تنها باید دیدگاه رسانه ای و فارغ از مسایل سیاسی داشته باشد بلکه بهتر است از بدنه نظام بانکی انتخاب شود تا اشراف کاملی به اهمیت خبر در این حوزه داشته تا علاوه بر آشتی با رسانه ها چهره مخدوش شده رییس بانک مرکزی را نیز ترمیم کند.

جامعه روابط عمومی