جلسه شورای روابط عمومی معاونت ها و مناطق 22 گانه شهرداری تهران صبح امروز برگزار شد

به گزارش جامعه روابط عمومی ، این جلسه با حضور محمد علی کریمی مدیر کل روابط عمومی شهرداری تهران برگزار گردید.

جامعه روابط عمومی