دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده در دو بخش علمی - پژوهشی و تجربی - کاربردی، از ۱۲ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۷ همزمان با روز فرهنگ عمومی و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده در دو بخش علمی - پژوهشی و تجربی - کاربردی، از ۱۲ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۷ همزمان با روز فرهنگ عمومی و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

در بخش علمی – پژوهشی، مقالات ارسالی، پس از داوری، در همایش ارائه خواهند شد. در بخش تجربی – کاربردی نیز، گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب در صورت تأیید کمیته علمی، گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب در قالب مقاله علمی تخصصی ارائه می‌شوند.

مقالات برتر این همایش ضمن ارائه در پانل‌های تخصصی، متناسب با کیفیت و امتیاز ارزیابی و نوع آن در نشریات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی منتشر خواهد شد. همچنین گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب برتر علاوه بر پوستر، در کارگاه‌های تخصصی همایش ارائه شده و به فراخور موضوع به نهادها و سازمان‌های سیاستگذار و حامی معرفی شده و در نشریات علمی - تخصصی معرفی خواهد شد.

اولویت‌های مورد تأکید برای ارائه مقاله و گزارش‌های کاربردی هم شامل رسانه‌های دیجیتال، بازی‌های رایانه ای و رسانه‌های جمعی است. نویسندگان مقالات برگزیده نیز به عضویت فعال انجمن‌های سواد رسانه ای ایران و مدیریت دانش ایران درخواهند آمد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ و آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ است.

توانمندسازی، سبک زندگی، آموزش و دین و اخلاق، موضوعات و محورهای بخش علمی - پژوهشی این همایش است.

موضوعات و محورهای بخش تجربی - کاربردی همایش نیز عبارت است از: تجربه نگاری‌های حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی بر اساس موضوعات و محورهای بخش علمی – پژوهشی، تولیدات رسانه ای (مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، بازی‌های رایانه ای و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی و تولیدات هنری (پوستر، اینفوگرافی و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تجربه نگاری، میزگردهای علمی و نمایشگاه دستاوردهای حرفه ای از دیگر برنامه‌های دومینهمایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی است.

پژوهشگران برای ارسال آثار خود می‌توانند از طریق پورتال همایش به نشانی mliteracy.saramad.ir اقدام کنند.

 

 

جامعه روابط عمومی