مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دیدار و گفنگو کرد.

به گزارش جامعه روابط عمومی ؛ناصر نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ٢٣ تیرماه جاری در این دیدار با بیان اینکه رسالت روابط عمومی ارائه و انتشار عملکرد و فعالیت‌های زیر مجموعه های یک سازمان یا نهاد است از فعالیت‌های روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی در زمینه‌های مختلف تقدیر نمود و در زمینه همکاری با این مجموعه اعلام آمادگی کرد.

عباسعلی بهاری مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی نیز در این دیدار ضمن تبرک انتصاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اطلاع رسانی اجرای سیاست‌‌های دولت، همکاری با رسانه های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکردهای بخش های مختلف از جمله وظایف روابط عمومی‌های استانداری برشمرد و خواهان همکاری در زمینه های مختلف از جمله برگزاری دوره های آموزشی با این اداره کل شد.

جامعه روابط عمومی