رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه رسالت و هنر روابط عمومی و رسانه ها، مدیریت افکار عمومی است گفت: اگر مدیریت افکار عمومی خوب انجام شود سیستم اجرایی نیز می تواند به رسالت خود به خوبی عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه رسالت و هنر روابط عمومی و رسانه ها، مدیریت افکار عمومی است گفت: اگر مدیریت افکار عمومی خوب انجام شود سیستم اجرایی نیز می تواند به رسالت خود به خوبی عمل کند.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، یدالله موحد با بیان اینکه دشمنان نظام اکنون در عصر ارتباطات با تبلیغات فریبنده رای سفید را سیاه جلوه می دهند افزود: روابط عمومی و رسانه ها باید بیش از گذشته فعال باشند و نقش موثر و محوری در این زمینه ایفا کنند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع مهم افکار عمومی و لزوم جلب اعتماد مردم و ضعف قوه قضائیه در این بخش اظهار داشت: رسالت و هنر روابط عمومی و رسانه ها، مدیریت افکار عمومی است.

وی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که بیان داشتند 'جلب افکار عمومی و اعتمادسازی از کارهای اساسی همه دستگاهها بویژه دستگاه قضایی و ضابطان آن و اعتمادسازی نیازمند کار عملی و تبلیغات است اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی ضرورت دارد روابط عمومی کارایی و توانمندی لازم را داشته باشد و بتواند اذهان جامعه را مدیریت کند.

رئیس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند 'امروز در دنیا با پروپاگاندا و شیوه های پیچیده تبلیغاتی، سیاه را سفید و باطلِ مطلق را حق جلوه می دهند' گفت: روابط عمومی ها در خط مقدم جنگ رسانه ای قرار دارند و باید با ایفای نقش تسهیلگری خود، مسیر را برای دستیابی دستگاه ها به اهداف و جلب اعتماد عمومی هموار کنند.

پس از تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضائیه سال ۹۷، مبنی بر 'انجام کار تبلیغی مؤثر در دستگاه قضایی با استفاده از یک تیم قوی رسانه ای و هنرمند 'صبح امروز جلسه شورای معاونین دادگستری در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برگزار شد.

در این جلسه موضوع ارتقا جایگاه، افزایش بودجه، اصلاح ساختار تشکیلاتی و افزایش نیروی انسانی روابط عمومی دادگستری کل مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوب و ارزشمندی در این بخش اتخاذ شد.

جامعه روابط عمومی