فرم فراخوان ثبت‌نام در ششمین کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی با موضوع «تبلیغات اثربخش» منتشر شد.

فرم فراخوان ثبت‌نام در ششمین کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی با موضوع «تبلیغات اثربخش» منتشر شد.

علاقمندان جهت ثبت‌نام و ارسال فرم از طریق دورنگار، از فرم سیاه و سفید استفاده نمایند.

 

جامعه روابط عمومی