نخستین گردهمایی مسئولین روابط عمومی جهاد کشاورزی استان فارس در سال جاری، با حضور با حضور کیانی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس وابسته برگزار شد.

نخستین گردهمایی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی در سال جاری با حضور کیانی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، واحدی پور رئیس اداره روابط عمومی این سازمان، مسئولین روابط عمومی مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان های استان فارس، مدیریت های ستادی و دستگاه های وابسته طی دو روز برگزار شد .

در ابتدای این جلسه واحدی پورضمن بیان این مطلب که برگزاری این گردهمایی با محوریت" نحوه‌‌ی مصاحبه خبری"، "رسانه‌های نوین" و "استانداردهای روابط عمومی" برگزاری شد، اظهار داشت: در بیشتر دستگاه ها روابط عمومی هرچند به صورت علمی و تخصصی مورد توجه قرار نگرفته، اما همواره یکی از حساس ترین مشاغل در سازمان ها هستند و بسیار خرسندم که در این سازمان رئیس ، معاونین و مدیران نیز با این دیدگاه همواره روابط عمومی را مورد حمایت خود قرار داده اند.

وی افزود: ارتباط نویسنده و مخاطب در رسانه الکترونیکی نه یک ارتباط سرد، یک سویه، و از بالا به پائین است؛ بلکه ارتباطی صمیمانه، دوسویه و تعاملی است و روابط عمومی به عنوان هنر هشتم رابطه بسته مصرف کننده منفعل و تولید کننده مسلط را به رابطه آزاد، فعال و متقابل همه انسان ها بدل ساخته است.

واحدی پور در قسمت دیگری از سخنانش گفت: در سال جاری در صدد استاندارد سازی روابط عمومی هستیم و به این اعتقاد داریم که آفریننده جهان برای برقراری نظام خلقت برای هرچیزی حد، مقدار، معیار و اندازه ای را مقرر کرده اند که امروزه به آن استاندارد می گویند و روابط عمومی نیز بدون ضوابط و قواعد مشخص و معین نمی تواند نظام کارا و اثر بخشی داشته باشد.

در ادامه این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: باید بتوانیم عملیاتی کار کنیم بدین صورت که باید در ابتدای سال جامعه هدف با رویکرد فعالیت ها مشخص شود و در حوزه فعالیت خود برنامه محور فکر نمائید .

وی افزود: فی مابین روابط خود، اتاق فکر تدوین نمائید چرا که نتایج حاصله به ارتقاء بهره وری نظام سازمانی کمک به سزایی می نماید .

کیانی در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های همکاران روابط عمومی این سازمان گفت: روابط عمومی ها جایگاه بسیار مهمی دارند و اگر این جایگاه مهم را نداشته باشند، سازمان ها محکوم به فنا هستند و در واقع روابط عمومی کارا و توانمند می بایستی اتفاقات داخل وخارج از سازمان را رصد کرده و با اطلاع رسانی و گزارش دهی به موقع بر اوضاع و احوال مسلط باشد .

این مقام مسئول اظهار کرد : امیدواریم به سمت و سویی پیش برویم که بتوانیم تفکر بهبود مستمر را پیاده نماییم و اعتقادم بر این است که روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و دستگاه های وابسته باید به سمت و سوی تفکر بهبود حرکت نمایند و با نشستن در اتاق فکر به این مهم دست یابیم که آیا ائتلاف زمانی، مکانی، تجهیزاتی و هزینه ای صورت می پذیرد و در اصل به این ائتلاف ها نگاه گفته می شود و باید توجه داشته باشید که همان طور که ائتلاف ها را شناسایی می کنید نیازمندی ها را هم شناسایی نمایید و اگر بحث امروزتان مبتنی بر این موضوعات باشد به نظر رصد خوبی صورت پذیرفته است .

وی در ادامه با بیان این که اگر ژاپن در حال حاضر ژاپن شده است، به خاطر همین تفکر بهبود مستمر ( کاریزه ) است، گفت: در روابط عمومی آنچه را مورد نیاز است باید به بحث و گفتگو بگذارید و تفکر نظام مشارکت و پیشنهادات را در همین طرز نگاه کاریزه پیاده سازی نمایید، تا بدین ترتیب نیازمندی ها را وقتی شناسایی کردید بعد موازی کاری ها را مشخص نموده و از اتلاف وقت و صرف هزینه زیادتر جلوگیری نمایند و البته باید این موضوع ها بررسی، شناسایی و اصلاح شوند .

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه ضمن تشکر از فعالیت های روابط عمومی این سازمان اظهار نمود : به هرحال برای خانواده روابط عمومی آرزوی موفقیت داریم و قطعاً شما هم موفق خواهید شد زیرا آن کسانی که به این کار گرایش پیدا می کنند در باکس روابط عمومی قرار می گیرند و قرار گرفتن در روابط عمومی بالاجبار نیست و قطعاً چنین افرادی یک سری ویژگی هایی دارند که در وهله اول باید از لحاظ روابط و ارتباطات انسانی قوی بوده و به این باور اعتقادی رسیده باشند .

کیانی در قسمت دیگری از سخنان اظهار داشت: باور دیگری که در افراد روابط عمومی باید نمود داشته باشد این است که بتوانند توانمند گردند و این مؤلفه را دنبال نمایند بنابراین نحوه ارتباطات را بدانید، نحوه استفاده از زمان را به خوبی تشخیص دهید یعنی بتوانید زمان را مدیریت کنید و قطعاً چنین افرادی در ادامه این کار موفق خواهند شد .

وی در خاتمه با اشاره به سخنان اخیر ریاست جمهوری گفت: یکی از مباحث وفاق، همدلی، هدایت، نظارت و کنترل نقدینگی از بعد روحی و روانی است که در جامعه حاکم می باشد و نیز یکی دیگر از این موضوعات بعد صرفه جویی در هزینه ها نظیر سوخت، برق، آب، گاز، تلفن و اینترنت می باشد که مباحثی هستند که دوستان باید به دنبال آن بروند و در جهت پیاده سازی آن ها و تدوین افکار عمومی تلاش نمایند .

جامعه روابط عمومی