همایش روسای روابط عمومی مناطق ۳۷گانه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران طی دو روز در محل آموزشگاه اندیشه (اداره آموزش) برگزار شد.

همایش روسای روابط عمومی مناطق ۳۷گانه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران طی دو روز در محل آموزشگاه اندیشه (اداره آموزش) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با حضور روسای روابط عمومی مناطق ۳۷گانه شرکت یک دوره آموزشی تحت عنوان " پژوهش و مطالعات اجتماعی در روابط عمومی" به مدت دو روز (۹۷/۴/۱۶ لغایت ۹۷/۴/۱۷) و به صورت حضوری و کارگاهی در محل آموزشگاه اندیشه (ونک) برگزار شد.

در این همایش به موضوعاتی همچون " معرفی پژوهش و مطالعات اجتماعی در روابط عمومی و همچنین " مطالعات اجتماعی و افکارسنجی" پرداخته شد.

جامعه روابط عمومی