ندا شفیعی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید چمران به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه ١٠ کشور انتخاب شد.

ندا شفیعی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید چمران به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه ١٠ کشور انتخاب شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از ایرنا در این انتخابات که روز یکشنبه در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، ندا شفیعی، به عنوان دبیر منطقه ١٠ روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.

وی هم اکنون مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز است و پیش از این مسئولیت مدیریت مرکز آموزش جهاد دانشگاهی خوزستان را عهده دار بود.

دانشگاه های منطقه ۱۰ شامل دانشگاه های خوزستان از جمله شهید چمران اهواز، کشاورزی و منابع طبیعی رامین، صنعتی جندی ‌شاپور دزفول، علوم و فنون دریایی خرمشهر، صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان و دانشگاه صنعتی شهدای هویزه است.

جامعه روابط عمومی