روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، چهارشنبه ۱۳ تیرماه، اولین جشنواره روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه را در مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری باغ بهادران برگزار نمود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، چهارشنبه ۱۳ تیرماه، اولین جشنواره روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه را در مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری باغ بهادران برگزار نمود.

در این جشنواره که به میزبانی شبکه بهداشت و درمان لنجان و با حضور مدیر و معاون روابط عمومی دانشگاه و جمعی از مسئولین روابط عمومی واحدهای تابعه برگزار شد، از روابط عمومی های برتر و خلاق و همچنین فعالان حوزه روابط عمومی، با اهدای لوح و تندیس، تقدیر بعمل آمد.

گفتنی است معاونت درمان، دانشکده علوم توانبخشی، مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، فارابی، امام موسی کاظم (ع) و کودکان امام حسین (ع)، بیمارستان شهدای لنجان، مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، شبکه های بهداشت و درمان سمیرم، خمینی‌شهر، تیران و کرون و برخوار بعنوان روابط عمومی های برتر و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان و مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. کاشانی بعنوان روابط عمومی های خلاق انتخاب گردیدند.

جامعه روابط عمومی