مدیرکل روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تلاش می‌کند بهره وری درآمد حاصل از موقوفات کشور را ۴برابر افزایش دهد.

نشست خبری مدیر کل روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه کشوربه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، حجت الاسلام سلیمانی در جمع خبرنگاران اردبیل افزود: هم اکنون درآمد موقوفات حدود ۴۰۰میلیارد تومان است که سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تلاش می کند با برنامه ریزی علمی و استفاده از تجربیات متخصصین این درآمد را به یکهزار و ششصد میلیارد تومان برساند.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۱۹۰هزار موقوفه در کشور وجود دارد که مدیریت ۹هزار از این موقوفه ها به دست خود واقفین است.

سلیمانی شناساندن موقوفات و فعالیت آنها به مردم را در ترغیب آنان به امر وقف بسیار مهم دانست و از رسانه ها خواست هم خود موقوفه ها و هم نوع فعالیت ها و نقش آنها در اقتصاد، اشتغالزایی و حتی صادرت و ارزآوری آنها را به مردم نشان دهند.

او یکی از برنامه های مهم سازمان اوقاف و امور خیریه را طرح وقف مشارکتی برشمرد و گفت: در اجرای این طرح مردم هر اندازه که می خواهند و توانایی دارند - حتی هزار تومان - در امر وقف کمک می کنند و مبالغ جمع آوری شده را برای نیت و کار خاصی وقف می کنند.

جامعه روابط عمومی