با حضور تیم تدوینگر و تیم تخصصی برنامه راهبردری مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

با حضور تیم تدوینگر و تیم تخصصی برنامه راهبردری مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

به گزارش جامعه روابط عمومی ، دراین جلسه که با حضور دکتر جنتی ، دکتر دشمنگیر وخانم بخشیان برگزار شد ، اعضای تیم تدوینگر برنامه راهبردی مدیریت روابط عمومی به بررسی و بحث وتبادل نظر در خصوص تمامی موارد برنامه پرداخته و در نهایت ، مقرر شد تغییرات و ویرایش های لازم در برنامه صورت گیرد.

گفتنی است تیم تدوین گر برنامه راهبردی روابط عمومی دانشگاه ، بعنوان نخستین واحد در سطح کشور که اقدام به تدوین برنامه استراتژیک چهارساله نموده به ریاست دکتر حسینی اقدام مدیر روابط عمومی و دبیری خانم جوادی کارشناس روابط عمومی و با همکاری خانم دائی وآقایان ادهم وعلیزاده تشکیل شده است.

جامعه روابط عمومی