امروزه اغلب روابط عمومی ها جای حضور افراد «متملق» و «چاپلوس» شده و افراد «آزاده» و «عدالت خواه» جایی برای کار ندارند

محسن فاضلی عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در رابطه با عملکرد غلط برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های نهادهای گوناگون مرتبط با سینما گفت: امروزه اغلب روابط عمومی ها جای حضور افراد «متملق» و «چاپلوس» شده و افراد «آزاده» و «عدالت خواه» جایی برای کار ندارند، وضعیت آنقدر بغرنج است که بسیاری افراد برای کسب جایگاه، موقعیت و پول فقط دست به چاپلوسی و تملق گویی از مدیران می زنند و عدالت و رسانه را به طور کل زیر سوأل می برند.

این منتقد پیشکسوت در گفتگو با سینماپرس افزود: بنده سالیان درازی است در رسانه ها و مطبوعات سینمایی و فرهنگی فعال هستم و از نزدیک شاهد این اتفاق هستم که متأسفانه وضعیت حال حاضر کشور ما به گونه ای شده که افراد «آزاده» با دانش و متبحر نمی توانند هیچ فعالیتی در رسانه های وابسته و یا در روابط عمومی های موسسات و سازمان ها و نهادهای سینمایی و جشنواره ها داشته باشند.

وی سپس با تأکید بر اینکه مدیران «تبلیغات چی» می خواهند نه «روابط عمومی» تصریح کرد: کسانی که امروزه اسم خود را به عنوان مدیر روابط عمومی مطرح می کنند هیچ شناختی از مدیریت ندارند و تنها «بوق چی» و «تبلیغات چی» مدیران شده اند؛ چرا که هر فرد آزاداندیشی کوچکترین انتقادی نسبت به عملکردهای غلط مدیران داشته باشد هرگز اجازه آن را پیدا نمی کند که به عنوان مدیر روابط عمومی کار و فعالیت کند از این رو تنها کسانی به کار گمارده می شوند که هیچ نظری نداشته باشند و تنها دست به سینه در خدمت مدیران و خواسته ها و امیال آن ها باشند.

فاضلی با بیان اینکه یک مدیر روابط عمومی و یک فعال رسانه ای برای حضور و فعالیت و کار در سینما نیاز به تجربه و مهارت و سواد و شناخت فضا و آزاداندیشی و استقلال دارد اظهار داشت: متأسفانه افراد پیشکسوت که دارای صلاحیت های این چنینی هستند هرگز توسط مدیران سینمایی به کار گرفته نمی شوند و ما شاهد آن هستیم که افرادی برای این سمت ها و پست ها انتخاب می شوند که چند سالی به صورت محدود فعالیت رسانه ای داشته اند. این باعث شرمساری سینما و رسانه های ما است که افرادی که سال های دراز به عنوان منتقد و سینمایی نویس و یا حتی مدرس سینما فعالیت می کردند بیکار و خانه نشین باشند و برخی وابسته ها به کار گمارده شوند.

این کارشناس سینما یادآور شد: همین اواخر و در ایام برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر بنده شخصاً رفتاری از مدیر روابط عمومی این رویداد دیدم که باعث بهت و حیرتم شد!؛ ایشان که گویا با نقد آزادانه مخالفت و عناد جدی دارند از اینکه بنده در فضای مجازی مبادرت به نگارش متن های انتقادی علیه جشنواره و سیستم روابط عمومی آن کرده بودم علیه من شوریدند و به من گفتند شما نباید جشنواره را نقد کنید و زیر سوأل ببرید!؛ من نمی دانم این گونه رفتارها از کجا ناشی می شود و چرا یک مدیر روابط عمومی باید اینقدر به خاطر پست و سمت و پول و مقام به همکاران خود بی حرمتی کند و آن ها را از حرکت درست شان باز بدارد؟

وی ادامه داد: معلوم است مدیر روابط عمومی جشنواره بی هویت و پوچ جهانی فجر به دلیل اینکه همه افراد تنها مشغول خوردن و آشامیدن در جشنواره هستند کاری جز این ندارد که افرادی را به عنوان «مزدور» به کار گیرد تا فعالیت منتقدان آزاده را رصد کنند و بعد علیه آن ها موضع بگیرد!

فاضلی خاطرنشان کرد: امروزه وضعیت به گونه ای شده که ما شاهد آن هستیم مسئولان روابط عمومی کار اصلی خود را فراموش کرده اند و مرتب مشغول خریداری خبرنگاران و منتقدان از طیف ها و جناح های گوناگون هستند تا مبادا آن ها و عملکردشان را زیر سوأل ببرند؛ مسئولان روابط عمومی «مزدور» می خواهند و این اتفاق دردآور است که بسیاری افراد این مزدوری را قبول کرده اند و قلم های خود را می فروشند و خودشان را در اختیار آن ها می گذارند.

این منتقد سینمای کشور در خاتمه این گفتگو تأکید کرد: نکته قابل تأمل آنجا است که آقایان خودشان را عادل و عدالت خواه می دانند!؛ من برای یکایک مدیرانی که دنبال افراد «مجیزگو» می گردند متأسفم؛ مدیران باید بدانند که با انتخاب این افراد ضعف های شان پوشیده نمی شود چرا که همچنان رسانه های مستقل وجود دارند و عادلانه رفتار آن ها را نقد می کنند. بنده تأکید می کنم نیاز است مدیران سینمایی کشور و یکایک افرادی که جشنواره ها را برگزار می کنند در تصمیمات خود تجدید نظر کنند و افراد متبحر و پیشکسوت و آزاداندیش را به جای دیگران به کار گیرند، هرچند که بعید می دانم منتقدان برجسته و افراد بزرگ تمایلی به همکاری با آن ها داشته باشند!

جامعه روابط عمومی