شادمانی گوهری است با ارزش و تجربه ای است نادر که از قضا هرچه بیشتر برای بدست آوردن آن تلاش کنیم از ما دور تر می شود.

مسئول اداره مشاوره دانشگاه در کارگاه آموزشی "تله شادمانی" گفت: شادمانی مرحله است که بدست آوردن و حفظ آن بسیار مشکل است.

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، سهیلا آریانی نژاد چهارشنبه ۳۰ خردادماه در جمع مسئولین، کارکنان و ناظمه های خوابگاه های دانشجویی افزود: شادمانی گوهری است با ارزش و تجربه ای است نادر که از قضا هرچه بیشتر برای بدست آوردن آن تلاش کنیم از ما دور تر می شود.

وی، با بیان اینکه محبت یکی از راه های رسیدن به شادمانی است اظهار داشت: راهکارهای عملی و موثر برای درک شادمانی پذیرش دنیا و در لحظه و اکنون زندگی کردن (ذهن آگاهی) می باشد.

آریانی نژاد در ادامه افزود: شادمانی مانند همه احساسات لذت بخش ماندگار نیست و هر چقدر برای جستجوی احساسات لذت بخش سخت تر تلاش کنیم احتمال بیشتری وجود دارد که به افسردگی و اضطراب مبتلا شویم.

وی گفت: وجود افکار و احساسات منفی نشانه این است که انسانی طبیعی هستیم و انسان هایی که زندگی خود را تحت کنترل دارند نیازی ندارند که حتما احساسات خود را نیز کنترل کنند

جامعه روابط عمومی