امروزه در سازمان‌های پیشرو؛ روابط عمومی و ارتباط با مخاطبان از جایگاه خاصی برخوردار است و موفقیت هر سازمانی در گرو بهره‌گیری از دانش و تخصص مسئولان و کارشناسان روابط عمومی در جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن است.

مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: امروزه در سازمان‌های پیشرو؛ روابط عمومی و ارتباط با مخاطبان از جایگاه خاصی برخوردار است و موفقیت هر سازمانی در گرو بهره‌گیری از دانش و تخصص مسئولان و کارشناسان روابط عمومی در جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ناهید حیدری، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در جمع اعضای کمیته منابع و مصارف افزود: روابط عمومی یعنی تلاش و اقدامات آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده به منظور استقرار و کسب تفاهم متقابل میان یک سازمان با مخاطبانی است که با آن سروکار دارد. در عصر حاضر سازمان‌های مخاطب‌محور بدون روابط عمومی دچار چالش می‌شوند.

حیدری با اشاره به گستردگی تعهدات سازمان تامین اجتماعی و مخاطبان آن، تحقق روابط عمومی الکترونیکی را یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: نهادینه کردن نگاه علمی، اخلاق‌مداری، احترام، فرهنگ‌سازی مناسب، توسعه ارتباطات الکترونیکی براساس زیرساخت‌های لازم، کاربرد فناوری اطلاعات در تهیه و انتقال پیام، وجود بانک اطلاعاتی، ارتباط دوسویه با مخاطبان با استفاده از دستاورهای نوین و داشتن نیروی متخصص از ضرورت‌های مهم روابط عمومی الکترونیکی است.

وی عملکرد روابط عمومی‌ها را بسیار حساس و تاثیرگذار در ارتباط با جامعه مخاطبان دانست و افزود: یک روابط عمومی می‌تواند هم تهدید باشد و هم فرصت.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ تاکید کرد: انتقال اطلاعات به افکار عمومی اگر سازماندهی مناسب نداشته باشد، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و اخبار به درستی انجام نگرفته باشد، موجی از ناامیدی و ناکارامدی به مخاطبان انتقال می‌یابد و شایعات جای اخبار و واقعیت را می‌گیرد و اگر بر اساس اطلاعات صحیح با برنامه و با ادبیات احترام‌انگیز ارائه شود، موجی از امید، شادی و اعتماد را به جامعه انتقال می‌دهد.

وی عدم برنامه‌ریزی بلندمدت، عدم مخاطب‌شناسی در انتقال اطلاعات و عدم تحلیل کارشناسانه پیام به جامعه هدف را از مشکلات روابط عمومی‌ها دانست و افزود: روابط عمومی‌ها می‌توانند با شناسایی نقاط درد و انتقال آن به مسئولان علاوه بر تصمیم‌سازی مناسب نقاط درد را به نقاط شعف تبدیل کنند و موجبات افزایش رضایتمندی اقشار مختلف را حاصل نمایند.

جامعه روابط عمومی