کارگاه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در راستای ارتقای وضعیت دولت الکترونیک صبح امروز در محل وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات آغاز شد.

کارگاه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در راستای ارتقای وضعیت دولت الکترونیک صبح امروز در محل وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات آغاز شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهمیت وضعیت دولت الکترونیک در این وزارتخانه و ضرورت ارتقای آمادگی و پایداری ارایه خدمات شناسه دار به صورت الکترونیکی و اهمیت رتبه این وزارت ارتباطات در ارزیابی جایزه دولت الکترونیک، پروژه ای را با عنوان تدوین و پیاده سازی مکانیزم پایش فرآیندهای کسب و کار در وزارت ارتباطات بر مبنای معماری ملی تصویب و در مرحله اجرا دارد.

بر اساس همین گزارش، از گام های نخست این پروژه همایش دو روزه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در دولت الکترونیک است که با همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری آغاز بکار کرد.

کارگاه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در راستای ارتقای وضعیت دولت الکترونیک در دو بخش آموزش و آشنایی با مبانی و الزامات تعالی سازمانی و جایزه دولت الکترونیک و بخش کارگاه خود ارزیابی برگزار می شود.

در بخش نخست در روز سه شنبه ( امروز) کارگاه آموزشی با حضور اساتید این حوزه برگزار شده و بخش دوم این همایش در روز چهارشنبه ۳۰ خرداد، کارگاه خود ارزیابی با مشارکت فعال و موثر اعضای و نمایندگان معرفی شده از بخش های مختلف وزارت ارتباطات برگزار می شود.

این خود ارزیابی ها با تکمیل کاربرگ های تخصصی و اشتراک و تبادل نظرات به یک اظهارنامه منجر شده که سندی برای تحلیل وضع موجود تلقی می شود.

دراین همایش دو روزه که با هدف کسب آمادگی، انجام اقدامات لازم و کسب رتبه ای برتر جایزه دولت الکترونیک برگزار می شود، اعضای کمیته دولت الکترونیک وزارت ارتباطات، مدیران کل حوزه این وزارتخانه و اعضای تیم های بهبود فرآیند های سازمانی حضور دارند.

جامعه روابط عمومی