طهرانی زاده گفت: مسئولین روابط عمومی و تبلیغات میراث داران انبیا و اولیا الهی هستند و رسالت مهمی در راستای هدایت و معنویت افزایی را برعهده دارند.

طهرانی زاده گفت: مسئولین روابط عمومی و تبلیغات میراث داران انبیا و اولیا الهی هستند و رسالت مهمی در راستای هدایت و معنویت افزایی را برعهده دارند.

حجت الاسلام علی نقی طهرانی زاده مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان در همایش توجیهی برنامه های سال ۹۷ مسئولین روابط عمومی های نواحی سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان گفت: سپاه ماموریت نظام را بر عهده دارد و مسئولین روابط عمومی و تبلیغات میدان دار برنامه های سپاه و بسیج هستند.

وی با اشاره به این مطلب که قرآن قلب انسان را شفا می بخشد افزود: مسئولین روابط عمومی و تبلیغات با قرآن و احادیث سرو کار دارند و این محبت الهی است که افراد شغل خود را به گونه ای انتخاب می کنند که با قرآن و احادیث ارتباط دارد؛ باید فرصت را مغتنم شمرد و جامعه را با استفاده از شغل مان از آیات و روایات قرآنی بهره مند کنیم.

طهرانی زاده تصریح کرد:مسئولین روابط عمومی و تبلیغات میراث داران انبیا و اولیا الهی هستند و رسالت خطیر مهمی در راستای هدایت و معنویت افزایی را بر عهده دارند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: کادرسازی و اجرای برنامه های تبلیغی و رسانه ای جهت اقناع افکار عمومی و منزلت افزایی سپاه به صورت مستمر لازم و ضروری است.

وی افزود: پاسداران توانمند باید با تقویت بنیه معنوی نسبت به ارتقای ظرفیت های دفاعی و سازندگی اقدام کنند.

این مسئول تاکید کرد: روابط عمومی با رسالتی که برعهده دارد باید مواضع را شفاف کند؛ این نهاد باید به پیروی از ولایت فقیه پاسخگویی شبهات افراد در سطح جامعه باشد.

طهرانی زاده ادامه داد: اگر روابط عمومی و تبلیغات در یک جهت حرکت کنند تاثیر گذار تر خواهند بود و نیز اگر روابط عمومی ها در نواحی بتواند درست عمل کنند تبلیغات می تواند اثرگذار باشد.

جامعه روابط عمومی