روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع) جهت ارتقا عملکرد روابط عمومی های پایگاه های بسیج تحت پوشش خود، یک دوره کارگاه آموزش خبرنگاری و عکاسی برگزار کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع) جهت ارتقا عملکرد روابط عمومی های پایگاه های بسیج تحت پوشش خود، یک دوره کارگاه آموزش […]

روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع) جهت ارتقا عملکرد روابط عمومی های پایگاه های بسیج تحت پوشش خود، یک دوره کارگاه آموزش خبرنگاری و عکاسی برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع) جهت ارتقا عملکرد روابط عمومی های پایگاه های بسیج تحت پوشش خود، یک دوره کارگاه آموزش خبرنگاری و عکاسی برگزار کرد.
صادق رشوند روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع) در خصوص برگزاری این کارگاه بیان کرد: با توجه به نیاز به آگاهی و بینش در حوزه روابط عمومی و لزوم ارتباط این بخش از حوزه های بسیج، همچنین ارتقا سطح کیفی عملکرد روابط عمومی ها در بازتاب فعالیتهای حوزه ها و پایگاه های زیر مجموعه آنها این کارگاه آموزشی برگزار شد.
وی گفت: روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی است که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهد و هدف و چگونگی کلید برنامه ها را ترسیم می کند و مشاور امین مدیر و کلیه کارکنان یک دستگاه است.
رشوند اظهار کرد: روابط عمومی آئینه زیبایی هاست که باید همه چیز را ببیند و همه چیز را نیز زیبا بنمایاند.
روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع) عنوان کرد: روابط عمومی، حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمی است که با آن سر و کار دارند. امروزه به نظر می رسد که معیارهای قالب در جامعه ما بی توجهی به ارزش های نهفته در کار روابط عمومی هاست به طوری که این امر باعث شده در بسیاری از سازمان ها، بخش روابط عمومی مبدل به بخش تبلیغات سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دوسویه بپردازد.
رشوند افزود: اگر نقش روابط عمومی را در ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، بومی کردن سرمشق های توسعه، کشف و معرفی ظرفیت های جامعه، بازآفرینی فرهنگی، حفظ تعلق و پیوستگی بدانیم در این صورت باید بتواند از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کند و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شکاف میان جامعه و مجموعه اجرایی باشد.
گفتنی است در این کارگاه که با حضور خواهران و برادران روابط عمومی حوزه های بسیج سپاه ناحیه امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد، در خصوص مبانی اولیه تهیه خبر و گزارش آموزش هایی داده شد.
همچنین در ادامه کارگاه، در خصوص مبانی عکاسی و تصویربرداری خبری نیز آموزش هایی داده شد.

جامعه روابط عمومی