دولت نباید در خصوص مسایل حرفه‌ای رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها چه در تدوین قانون، طرح و... هیچگونه دخالتی داشته باشد.

جامعه مجازی روابط عمومی: معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: حرفه‌ای‌های روابط عمومی باید در تشکیل و راه‌اندازی نظام روابط عمومی پیشقدم باشند و دولت فقط بستر را فراهم کند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته ارتباطات خانه روابط عمومی ایران، محمد سلطانی‌فر معاون مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در دیدار و گفتگو با تنی چند از اعضای هیات موسس خانه روابط عمومی ایران گفت: حرفه‌ای‌های روابط عمومی باید در تشکیل و راه اندازی نظام روابط عمومی پیشقدم باشند و دولت فقط بستر را فراهم کند.

 

وی افزود: دولت نباید در خصوص مسایل حرفه‌ای رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها چه در تدوین قانون، طرح و... هیچگونه دخالتی داشته باشد و نظام حرفه‌ای گرایی روابط عمومی ورسانه‌ها باید توسط خود اساتید وصاحب نظران در این دو حوزه طراحی و ارائه شود.

 

سلطانی فر حمایت، نظارت وآموزش را وظایف اصلی معاونت مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی عنوان و گفت: دولت در امور حرفه ای وکارشناسی باید دخالت‌هایش را به حداقل رسانده و تنها سازکار اجرایی طرح‌ها وبرنامه‌های انجمن‌ها وتشکل‌های تخصصی این حرفه‌ها را فراهم آورد. برای مثال رتبه‌بندی رسانه‌ها کار این معاونت نیست ، چراکه مخاطبان رسانه‌ها باید مشخص کنند که چه رسانه‌ای برتر و بیشتر مورد استقبال است.

 

در این دیدار همچنین برخی از اعضای هیات موسس خانه روابط عمومی، در خصوص لزوم استاندارسازی روابط عمومی‌ها، تشکیل نظام روابط عمومی در کشور، احیای اداره هماهنگی‌های روابط عمومی در وزارت ارشاد، لزوم توجه جدی به آموزش شاغلان روابط عمومی و حمایت از تشکل‌های صنفی و علمی روابط عمومی نکاتی را بیان کردند.

جامعه روابط عمومی