داده نمای سواد رسانه ای نگاهی اجمالی تعریف و ماهیت، سوالات نظری و راهکارهای تقویت سواد رسانه ای است که در این پرونده منتشر شده است.

داده نمای سواد رسانه ای نگاهی اجمالی تعریف و ماهیت، سوالات نظری و راهکارهای تقویت سواد رسانه ای است که در این پرونده منتشر شده است.

سواد رسانه ای به عنوان یکی از لوازم زندگی امروز ما نیازمند شناخت و پرداختن جدی تر ماست. این داده نما که بیشتر با مخاطب پژوهشگران و دانشجویان تهیه شده است در تلاش است تا نمایی کلی از فضای علمی این حوزه ارائه دهد. داده نمای سواد رسانه ای نگاهی اجمالی تعریف و ماهیت، سوالات نظری و راهکارهای تقویت سواد رسانه ای است که در این پرونده منتشر شده است.

بیشتر این محتوا از محتوای پرونده ی درآمدی بر سواد رسانه ای به دست آمده است. سوالات مطرح شده نیز در پرونده تا حد خوبی پاسخ داده شده است. این داده نما تکمله ای بر پرونده درآمدی بر سواد رسانه ای است که انتشار آن از چند هفته پیش بر روی پایگاه راهبردی آغاز شده بود.

برای دریافت داده نما بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

 

جامعه روابط عمومی