برای حفظ کسب و کار، و حرکت دایم رو به جلو همواره باید از شروع کار به نوآوری و خلاقیت رو بیاوریم اما گاهی عدم فهمیدن معنی حقیقی خلاقیت باعث خطا در مسیر ما میشود

برای حفظ کسب و کار، و حرکت دایم رو به جلو همواره باید از شروع کار به نوآوری و خلاقیت رو بیاوریم اما گاهی عدم فهمیدن معنی حقیقی خلاقیت باعث خطا در مسیر ما میشود.

جامعه روابط عمومی؛ کلمه نانوفهمی مثل خیلی کلمه های بزرگ جدید مانند روابط عمومی ممکن است بیش از اندازه بزرگ باشد اما در مفهوم خیلی پیچیده نیست. هوراس دییِدو تحلیل گر کمپانی آسیمو این اواخر مقاله ای در این باره منتشر کرده .بنظر او در سراسر دنیا نسبت فهم معنی واژه نوآوری خطاهایی وجود دارد و به همین دلیل او در این مقاله سعی میکند واژه ی نونافهمی را بیان و برسرزبان ها بیندازد. اساس مفهوم این واژه درک نکردن مفهوم خلاقیت و اهمیت آن درجامعه میباشد .

برای پیشرفت خلاق باشید
تنها گذر زمان مشخص میکند این واژه جایگاه خود را پیدا میکند یانه. در باور کردن رویا پردازی،خلاقیت معنایی ندارد.مفهوم آن خیلی ساده است: هر چیز جدیدی یگانه است ولی هروقت صحبتی در مورد مفهوم این کلمه پیش می آید مفهوم حقیق آن فراموش میشود. امروزه در میان طبقه بندی نوآوری میتوان فرا نوآور،فرو نوآور و پیش نو آور بود.هرچند نباید معنای آن تا این حد وسیع شود مردم بسیاری با آن درگیر شوند. این پیچیدگی معنایی نباید وسیع شود.

نکات پیشفرض برای این چالش
از انتخاب راه های جدید وحشت نکنید در شرکت ویندستریم، مدیریت خلاقیت به این صورت تعریف میشود. نه فرانوآوری، نه فرونوآوری، نه پیش نوآوری و نه نوآوری پربار میکنیم، تنها نو آوری و خلاقیت ایجاد میکنیم.این نو آوری در بسیاری از زمینه های کسب و کار مانند بازاریابی و فروش از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. ارایه تعریفی درست از نوآوری تنها نیمی از مسیر میباشد، بقیه آن رونمایی دوباره و توضیح چگونگی آفریدن چیزی نو و چگونگی کاربرد یگانه و بی رقیب آن میباشد که همه آن ها در محدوده ارزش های بلند مدت و کوتاه مدت آن است و خلق کننده عوامل بیرونی موثر بر کسب و کار میباشد.

عوامل بیرونی مهترین بخش در تعیین جهت برنامه و تعیین هدف بسیاری از مردم میباشد. دیدگاه فرآوری مهم است،اما میتوان حس نیاز به خلاقیت را در افراد وارد کرد که که فقط در پی ارزش ها و هدف مشخصی باشد وممکن است اهداف آن ها مناسب هدف شرکت و کارخانه ما نباشد.برای شناسایی اینگونه اهداف و دسته بندی و تشخیص اینکه تا چه اندازه در جهت مسیر کاری ما قرار دارند میتوانیم از خدمات شرکت های ارایه دهنده مشاوره کسب و کار در استفاده کنیم مدیران رده بالا باید همیشه خود را برای شنیدن دیدگاه های مختلف آماده کنند و هر نوع آشفتگی ذهنی و سرآسیمگی درباره خلاقیت را رفع کنند ولی در عین حال پذیرای خلاقیت بوده و شرکت را در آن جهت هدایت کنند.

نتیجه گیری
خلاقیت نیاز اصلی رشد و حرکت رو به جلوی هر کسب و کار میباشد اما در عمل گاهی مفهوم خلاقیت باعث سردرگمی میشود خلاقیت از اهداف سرچشمه میگیرد و این اهداف ممکن است با کسب و کار ما همخوانی نداشته باشد و اینگونه خلاقیت توسط کارمندان عملا تناسبی با کار ما ندارد.

جامعه روابط عمومی