در شرایطی که انتشار کتاب های آموزشی حوزه روزنامه نگاری به طور چشمگیری درمیان آثار مکتوب و بازار نشر کاهش یافته است، به تازگی سه جلد کتاب روزنامه نگاری اقتصادی منتشر شده است.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از تسنیم، در شرایطی که انتشار کتاب های آموزشی حوزه روزنامه نگاری به طور چشمگیری در میان آثارمکتوب و بازار نشر کاهش یافته است، به تازگی سه جلد کتاب روزنامه نگاری اقتصادی منتشر شده است.

این کتابها با رویکرد توسعه دانش میان رشته ای روزنامه نگاری منتشر شده اند و مجموعه کتاب های «روزنامه نگاری اقتصادی» با هدف ایجاد پلی میان دانش اقتصاد و روزنامه نگاری از سوی انتشارات «عملکرد برتر» با ترجمه «محسن ایلچی و سینا رویایی» را شامل می شوند.

 

 

کتاب روزنامه نگاری مالی و بحران ۲۰۰۸

اولین کتاب از مجموعه سه جلدی کتاب های روزنامه نگاری اقتصادی، «روزنامه نگاران مالی و بحران ۲۰۰۸»، نوشته «دیمین تامبینی» است. در این کتاب نویسنده کوشیده با تعریف جامع از روزنامه نگاری مالی، به اصول حرفه ای و اخلاقی این حوزه روزنامه نگاری اشاره کند.

وی با بیان مصادیق مختلف از عدم رعایت اخلاق روزنامه نگاری مالی، به نقش ها و قصورهای آنها درشکل گیری یکی از بزرگترین بحران های مالی تاریخ اقتصاد در هزاره سوم میلادی اشاره می کند.

آنگاه نویسنده در این کتاب پرسش‌هایی را مطرح می کند، مانند این که چه تحولاتی در چارچوب‌های اخلاقی غیررسمی و قوانین رسمی و مقررات حرفه‌ای روزنامه‌نگاری رخ داده است که روزنامه‌نگاری مالی را با تغییرات سریع و بنیادینی روبه رو کرده است؟ همچنین زمانی که گزارش‌های مالی تأثیر مستقیمی بر بازار دارند، وظایف حرفه‌ای روزنامه نگاری مالی چیست؟ آیا روزنامه‌نگاران مالی برای جلوگیری از ورود شوک بورسی به جامعه باید دست به خودسانسوری بزنند؟ از طرف دیگر نقش جهانی‌سازی بر اصول اخلاقی و عملی روزنامه‌نگاری مالی چیست و کشورهای مختلف چه رویه‌هایی را در این حوزه اتخاذ کرده‌اند؟ و پرسش نهایی دیگری که نویسنده قصد دارد در کتاب به آن پاسخ بدهد این است که مسئولیت‌های ضد و نقیض روزنامه‌نگاران مالی در برابر خوانندگان، سرمایه‌گذاران، نهادها، شرکت‌ها، دولت‌ها و اقتصادهای مالی چگونه است و آنها چگونه با این مسائل ضد و نقیض کنار می‌آیند؟ اینها پرسش‌هایی است که نویسنده در مقدمه کتاب آورده است.

 

 

کتاب اقتصاددانان و روزنامه نگاران اقتصادی

دومین کتاب از مجموعه کتاب های روزنامه نگاری اقتصادی به اثری تحت عنوان «اقتصاددانان و روزنامه نگاران اقتصادی» به قلم « ریچارد پارکر» اختصاص دارد. این کتاب از منظر یک اقتصاددان صاحب نام، به این پرسش پاسخ می دهد که چرا اقتصاددانان با روزنامه نگاران همواره بر استدلال ها و گزاره های اقتصادی، تقابل دارند، آنها نسبت به یکدیگر چگونه فکر می کنند و هر یک چه ایرادت فنی نسبت به هم برای روایت واقعی رویدادهای اقتصادی دارند.

کتاب «اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران اقتصادی» ابتدا این سؤال را مطرح می‌کند که ما چه چیزهایی درباره اقتصاد و اقتصاددانان از مطبوعات فرا می‌گیریم؟

پارکر در مقدمه کتاب خود به یک تحقیق اشاره می‌کند که براساس آن روزنامه‌نگاری اقتصادی زمینه‌ای برای ساده‌انگاری مفرط، احساس‌گرایی، تمرکز بر شخصیت‌سازی به جای نگاه به موضوعات بوده است، یعنی بر جزئی‌نگری مفرط به جای کلان‌نگری، جداسازی رویدادها از روندها، رخدادهای کوتاه‌مدت به جای روندهای بلندمدت و در نهایت بر اخبار بد به جای خوب تمرکز کرده است».

ازاین رو پارکر دراین کتاب به بررسی این امر می‌پردازد که اقتصاددانان عموما به گزارش‌های خبری چگونه نگاه می‌کنند و از طرف دیگر جامعه چگونه به اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران اقتصادی نگاه می‌کند.

در واقع کتاب به بررسی ابعاد مدرن روزنامه‌نگاری اقتصادی و یافته‌های قبلی محققان درباره عملکرد روزنامه‌نگاری اقتصادیمی پردازد تا بتواند فضایبیشتر درباره گفتمان میان اقتصاددانان، تجار، روزنامه‌نگاران و مردم فراهم شود.

 

 

کتاب روزنامه نگاری نوآوری

سومین کتاب از این مجموعه به کتابی تحت عنوان «روزنامه نگاری نوآوری» نوشته «دیوید نورد فرس» اختصاص دارد؛ نویسنده کتاب «روزنامه‌نگاری نوآوری» مبدع مفهوم «روزنامه‌نگاری نوآوری» و «عطف توجه» ونیز از بنیان‌گذاران و مدیران اجرایی مرکز تحقیقات روزنامه‌نگاری نوآوری در دانشگاه استنفورد است.

در این کتاب ابتدا، مفهوم روزنامه‌نگاری نوآوری تعریف می‌شود و مفهوم آن شرح و بسط داده می‌شود. روزنامه‌نگاری نوآوری از منظرمولف کتاب، نوعی از روزنامه‌نگاری است که بر پوشش خبری فرآیندها و اکوسیست‌های نوآوری تاکید دارد. محور اصلی در این شیوه از روزنامه‌نگاری؛ تحلیل رابطه میان «اقتصاد نوآوری» و «فضای عمومی جامعه» است، به ویژه زمانی که تصمیم‌گیرندگان مجبورند روی آرای هواداران انتخاباتی خود حساب باز کنند. به همین دلیل روزنامه‌نگاری نوآوری، بسترهای بنیادینی را برای گفتمان‌های عمومی در زمینه چگونگی فرآیند نوآوری مهیا می‌کند.

از این رو این رویکرد نوین قادر است گفتمان چگونگی تبدیل ایده‌ها به ارزش‌های تازه و نوین را فراهم کند. این کتاب به روزنامه نگاران می گوید که به مفهوم نوآوری چگونه بنگرند و چگونه آن را برای مخاطبان روایت کنند.

شایان ذکر است، مجموعه کتاب های روزنامه نگاری اقتصادی رویکرد انتقال مفاهیم نوین روزنامه نگاری به مخاطبان یا همان روزنامه نگارانی را دارد که به دلیل کوران فعالیت های حرفه ای و کاری در تحریریه ها، فرصت چندانی برای خوانش مطالب مطول را ندارند.

جامعه روابط عمومی