یک جامعه برای پیشرفت به جهار عامل مهم: نیروی انسانی سالم و خلاق ، ثروت و مواد معدنی ، تکنولوژی و مدیریت نیازمند است . شکی نیست که سه عامل اول در گروه وجود عامل چهارم یعنی مدیران با کفایت و دانا و تواناست

پروفسور گونارمیردال برنده جایزه نوبل اقتصاد معتقد است که یک جامعه برای پیشرفت به جهار عامل مهم: نیروی انسانی سالم و خلاق ، ثروت و مواد معدنی ، تکنولوژی و مدیریت نیازمند است . شکی نیست که سه عامل اول در گروه وجود عامل چهارم یعنی مدیران با کفایت و دانا و تواناست.

مدیرانی که ویژگیهای منحصر به فردی داشته باشند . از میان این ویژگی ها کفایت، دانایی و علیم بودن و دهها صفت دیگر شاید به اندازه یک صفت مهم نباشند هر چند همه آنها لازم هستند اما این ویژگی ها به تنهایی مدیر عصر حاضر را قادر به توقف چرخه بلاهت مدیریت نمی کند. چراکه هر یک از ویژگی های عالم ، توانا ، متخصص و حتی متعهد می تواند به تعبیر اندیشمند بزرگ مدیریت جهان «دکتر سلزنیک» دچار جایگزینی اهداف شود . برای مثال به جای تعهد به مردم؛ به احزاب و افراد که در انتصاب او نقش داشته اندو... بدل شود.

اما ویژگی منحصر به فرد عاشق خدمت به مردم بودن به سادگی نمی تواند دچار عارضه تغییر گردد مگر به نفع مردم و با هدف پیشبرد فعالیت ها در تسهیل ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و .

ما برای عبور از بحران های فعلی کشورمان به مدیران عاشق نیاز داریم؛ مدیرانی که عاشق خدمت به مردم باشند هم چون عاشقی که برای موفقیت، رشد و خوشبختی معشوق اش سر از پا نمی شناسد و از هیچ کاری دریغ نمی کند .

عاشق ، بی صبرانه منتظر دیدار معشوق اش است پس هیچ واسطه و منشی و مسئول دفتری را دیوار این دیدار نمی کند . مشتاقانه درها را باز می گذارد تا معشوق خود یعنی مراجعین و مردمش را ببیند و در آغوش بکشد عاشق به بلوغ کامل جسمی، عقلی، اجتماعی و عاطفی رسیده است. خود را تقریبا به طور کامل و محبوب را تا حدود زیادی می شناسد و می داند که یک انسان خوب و سالم، چه ویژگی هایی دارد از روی آگاهی ، ناتوانی و نیازمندی محبت نمی کند و عشق و محبت بی قید و شرط دارد و انتظار پاسخ و واکنش متقابل ندارد.

از ابراز احساسات خود نمی ترسد و بهترین ها را برای محبوب می خواهد.
محبوب را در اولویت قرار می دهد؛ در عین حال که خود را فراموش و قربانی نمی کند.
قادر است روابط صمیمانه ای برقرار کند و از دروغ، فریبکاری و کتمان می پرهیزد
به محبوب خود اطمینان و اعتماد دارد و او را همان گونه که هست می پذیرد و دوست دارد و هرگز سعی نمی کند او را کنترل کند و یا تغییر دهد.
تفاوت ها را می شناسد و می پذیرد و متعهد، مسئولیت پذیر، وفادار و صادق است و چیزی را از محبوبش مخفی نمی کند.

اینچنین مدیری با قدرت حل مسایل و با رویکرد ساده زیستی و کایزن و تشکیل تیم های کاری موفق خود را در اتاق کارش که در میان مردم و مشتریان و ارباب رجوعانش هویدا کرده و از نزدیک به رصد خدمات و محصولاتش و شیوه های عمل سازمانش پرداخته و همچون پدری دلسوز کارکنانش را هدایت و رهبری نموده و انگیزه ای مضاعف به آنها می دهد و با تعریف داستان ها و حکایات روح آنها را از پلیدی ها دور ساخته و راه و رسم خدمت را به آنها می آموزد.

  • نویسنده : دکتر هادی زمانی
جامعه روابط عمومی