روابط عمومی ها باید از لاک تدافعی خارج شوند، چرا که روابط عمومی ها مشاوران مدیران سازمان اند و مسئولیت ایجاد اعتماد، حفظ شهرت سازمانی و ارتباطات سازمان را به عهده دارند.

* احمد عامری ؛ روابط عمومی ها باید از لاک تدافعی خارج شوند، چرا که روابط عمومی ها مشاوران مدیران سازمان اند و مسئولیت ایجاد اعتماد، حفظ شهرت سازمانی و ارتباطات سازمان را به عهده دارند.

 

روابط عمومی ما بعد از گذشت بیش از ۵۰ سال از آموزش آکادمیک در ایران هنوز نتوانسته تغییر محسوسی را در بدنه روابط عمومی و متعاقب آن در سازمان خود ایجاد کند. متاسفانه روابط عمومی ها ماهیت کار روابط عمومی را با تبلیغات اشتباه می گیرند.

 

با این وجود همچنان روابط عمومی ها نتوانسته اند ساختار و ماهیت خود را از حالت سنتی به روابط عمومی مدرن منتقل کنند و دلیل آن هم دلسردی مجموعه آکادمیک روابط عمومی است که راه هر گونه فعالیت را برای خود بسته می بیند.

 

اگر مجموعه سازمانی تشکیلات دولتی، ضعیف ظاهر می شود دلیل آن داشتن روابط عمومی های ضعیفی است. بنابراین تغییرات عمده در روابط عمومی ها هم یک جراحی ظریف و پیچیده را می طلبد که از اصلاح شرایط استخدامی کارگزاران روابط عمومی شروع می شود و تا تشکیل سازمان نظام روابط عمومی ادامه می یابد تا بتوان روابط عمومی علمی را جایگزین روابط عمومی فعلی و سنتی کرد.

 

بدون شک با اصلاح شرایط استخدامی کارگزاران روابط عمومی و ابلاغ آن از سوی دولت به کلیه وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و زیرمجموعه آنها به مرور شاهد تحسین و اصلاح فرآیندها و برنامه های روابط عمومی خواهیم بود.

 

در وهله دوم نیز با تشکیل سازمان نظام روابط عمومی که می بایست اصلاح فرآیندهای روابط عمومی و رسیدن به سطح مطلوب از پاسخگویی به مخاطب هر سازمان از اهداف اساسی آن باشد، می توانیم در یک پروسه ده ساله شاهد شکوفایی سازمان های خود باشیم.

 

ایده ها و تصورات بسیاری برای تعالی روابط عمومی وجود دارد اما روابط عمومی ها بدون داشتن یک سازمان حرفه ای که دارای مجمع، شورای عالی، سازمان و هیات مدیره های استانی باشد نمی توانند چنین ایده ها و انتظاراتی را عملی کنند و فلسفه تشکیل سازمان نظام صنفی نیز برای تحقق بخشیدن به خواسته های تلاشگران روابط عمومی و ارتقای این حرفه است؛ حرفه ای که نقش کلیدی در سازمان دارد و با تشکیل چنین سازمانی می شود قدم های جدی برای موفقیت های سازمان به ثبت رساند.

 

حل مشکلات روابط عمومی ها و به خصوص سازمان های دولتی از طریق عملیاتی کردن ایده تشکیل سازمان نظام روابط عمومی و ارتباطات از آنجا مهم است که مسائل و چالش های پیش روی روابط عمومی ها از سوی یک سازمان صنفی بررسی شده و برای حل آنها راهکار طراحی می شود و سپس برای تصویب به هیات دولت ارسال می شود. وجود این سازمان که می تواند از لحاظ فنی، پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی یاری گر روابط عمومی ها باشد، خواسته ای است که سالهاست بیان می شود اما گام اساسی برای طرح و اجرای آن برداشته نشده است.

 

یکی از کارکردهای تشکیل سازمان های صنفی در هر حرفه ای، دفاع از حقوق خدمات گیرندگان، جامعه، کارگزاران روابط عمومی و استاندارادسازی و همچنین طبقه بندی خدمات روابط عمومی است. چنانچه خدمات و فعالیت های روابط عمومی استاندارد سازی شوند امکان ارزیابی فعالیت های روابط عمومی سازمان ها و اصلاح فرایندها به خوبی به خوبی میسر خواهد شد.

 

از آن جهت که روابط عمومی ها مسئولیت ایجاد اعتماد و حفظ شهرت سازمانی و ارتباطات سازمان را به عهده دارند، باید از لاک تدافعی خود خارج شده و به مهم ترین وظیفه خویش که مشاوره رهبران سازمان است وارد شوند. متاسفانه روابط عمومی ها هیچ گونه مسئولیتی در خصوص کنش ها و برنامه های مدیران سازمان خود ندارند.

 

امروزه مدیران ارشد سازمان ها بیش از همیشه در تیررس رسانه ها هستند؛ سخنان و اقدامات آنها فرهنگ و شهرت سازمان را شکل می دهد و روابط عمومی آن سازمان باید با اطمینان تلاش کند هم شهرت سازمان حفظ شود و هم حقوق مخاطبان آن سازمان تامین شود. لذا کشف چگونگی کمک به مدیران در بین مخاطبان، حرکت به سوی روندهای جدید و مسئولیت اجتماعی سازمان، حفظ شهرت سازمانی و همچنین پیشبرد اهداف کسب و کار از مهارت های لازم برای تبدیل شدن روابط عمومی به یک مشاور قابل اعتماد برای مدیران ارشد است.

 

اعمال تاکتیک هایی برای ایجاد یک حضور اجرایی قوی در سیستم های دیجیتال و تقویت نام تجاری سازمان، چگونگی حرکت به قلمرو سیاسی پیچیده و حفظ اعتماد رسانه ها و مصرف کنندگان، راه های تقویت روابط با مدیران ارشد برای رسیدن به اهداف سازمان، حضور فعال و همراه با اعتماد به نفس روابط عمومی در کلیه مراحل بحران، کسب اعتماد خبرنگاران، رسانه ها و مردم برای محافظت از شهرت سازمان و ایجاد کانال های ارتباطی تاثیرگذار برای اهداف ارتباطی خود، از جمله اقداماتی است که باید جزو رسالت های یک روابط عمومی پویا و فعال قرار بگیرد.

 

همچنین آموزش های عملی مستمر در دوره های دانشگاهی می تواند سطح آموزشی فراگیران کاردانی و کارشناسی روابط عمومی را ارتفا دهد. خروجی این دوره ها می تواند از سطح فعلی بالاتر رود و انتظارات سازمان ها از فارغ التحصیلان روابط عمومی براورده شود.

 

با افزایش واحدهای کارآموزی در دوره های دانشگاهی و یا تغییر شکل ارائه آن می توان فراگیران را از همان روزهای اول با ماهیت روابط عمومی آشنا ساخت و خلاقیت آنها را افزایش داد. چرا که گذراندن ۲ واحد کارورزی در یک دوره ۲ ساله برای پروراندن کارگزاران حرفه ای برای آینده روابط عمومی ناچیز است.

 

احمد عامری؛ کارشناس ارتباطات و روابط عمومی

و مدیر جامعه مجازی روابط عمومی

 

 

 

  • نویسنده : احمد عامری
جامعه روابط عمومی