درخواست ثبت نام در کارگاه آنلاین فن بیان و سخنوری

 

 

نام شما

ایمیل شما

شماره همراه شما

رشته و مقطع تحصیلی

شغل و محل کار

آدرس محل سکونت

آدرس محل کار

آیا دوره های خبرنویسی را طی کرده اید؟ لطفا ذکر کنید

کد ملی

اگر مهارت های دیگری دارید لطفا ذکر کنید

تصویر کارت ملی

لطفا کلیه موارد را تکمیل نمائید